INFORME SINDICATURA DE COMPTES: EL LLEGAT DE PEDRO GARCÍA I VICENTE SANZ

dilluns, 27 de desembre de 2010 · 0 comentaris


L’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a 2009 dedica 45 pàgines a RTVV: com s’ha arribat a l’actual situació financera, quines són les advertències en matèria de personal, com es contracta i quines són les receptes per a este malalt terminal. No és necessari que t’ho llegeixes tot, ho hem fet per tu i ací tens un resum. L’herència de Pedro García i l’últim any de Vicent Sanz a la sala de màquines.

INDEX DEL RESUM:

1-Situació económica: de mal en pitjor.
2-Enginyeria financera: per què s'endarrereix la paga extraordinària.
3-La ruïna de les retransmisions esportives.
4- El desastre de la política de personal: Utilització incorrecta del contracte per obra. Advertències sobre el plus conveni i pactes de rodatge. Conversió de temporals en indefinits. Contractacions a dit: el joguet de Vicente Sanz.
5-Productores.
6-Publicitat.

LA PAGA DE NADAL, DESPRÉS DE NADAL PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA DE RTVV

dijous, 23 de desembre de 2010 · 0 comentaris

Per primera vegada en la història de RTVV, els treballadors cobrarem la nòmina de desembre, que inclou la mensualitat, la paga extraordinària i una part dels endarreriments, després de Nadal. L’empresa ha confirmat a esta secció sindical que fins la setmana que ve, en data per concretar, no es pagaran les nòmines.

L’empresa s’excusa en què la Generalitat no ha fet tota l’aportació econòmica i en la necessitat de complir amb els interessos dels deutes de RTVV abans de finals d’any.

L’impagament de les nòmines és una vulneració flagrant del VIII Conveni col.lectiu que, en l’article 46, estableix que la nòmina de desembre té el dia 22 com a data de venciment. L’empresa, en la Comissió Paritària del passat dia 10, tampoc no va informar els representants dels treballadors de cap modificació de la data de pagament.

Esta secció sindical s’ha dirigit per registre d’entrada al director general de RTVV, José López Jaraba, perquè pague d’immediat les nòmines. Cas que no fóra així, esta secció sindical prendrà les mesures oportunes per assegurar els drets dels treballadors en temps i forma. De fet, el pròxim 29 de desembre el Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana vorà el recurs presentat per la Intersindical per exigir el pagaments de tots els endarreriments que s’adeuten als treballadors des de l’any 2008.

CINISME I EXCUSES DE MAL PAGADOR

dimarts, 14 de desembre de 2010 · 0 comentaris

L'empresa ha justificat la decisió de rebaixar-nos el Plus Conveni a la quantitat que cobràvem l'any 2007 argumentant que ha sigut una exigència de la Sindicatura de Comptes. Una mentida més. Les recomanacions que sistemàticament fa la Sindicatura de Comptes a la direcció de RTVV van per un altre camí ben diferent. Estos podrien ser els 10 manaments que, malauradament, l'empresa es nega a aplicar a pesar de la insistència del Síndic. I així ens van les coses....


1.- Faràs un pla de viabilitat per damunt de totes les coses. Davant l'increment de les pèrdues i el dèficit la Sindicatura recomana “un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir l'estructura patrimonial i financera, considerant entre altres aspectes un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en depeses de programes i adquisició de drets i de personal ”
2.- Vigilaràs els impagaments. La Sindicatura alerta que els clients de dubtós cobrament són més dels que es declaren i que existeixen saldos difícilment recuperables.

3.- Calcularà abans de contractar. La Sindicatura de Comptes adverteix que es compren els programes sense calcular prèviament el cost total imputable i els ingressos de publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir.

4.- Utilitzaràs personal de la casa. El Síndic reitera la necessitat de contractar seguint unes normes sobre els preus que s'han de satisfer a les productores i demana que es justifique en els expedients de contractació perquè no s'utilitza personal de RTVV.

5.- Utilitzaràs la clàusula de rescissió. Quan no s'assoleix l'audiència prevista, recomana fer ús de la clàusula de rescissió contractual i no renovar els contractes, com s'ha continuat fent amb les productores amigues dels successius directors generals.

6.- Pagaràs drets d'emissió mirant la butxaca. El Síndic es molt crític amb la compra-venda de drets d'emissió d'equips com el València, el Vila-Real i el Llevant, que varen fer perdre 21 milions d'euros a RTVV en només un exercici. Adverteix, de cara al futur que els pagaments efectuats per drets d'emissió “haurien d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi hagen de satisfer i dels possibles ingressos que hom preveu obtenir”. Ja ho hem pogut comprovar amb l'emissió de la Fòrmula 1.

7.- No faràs trampa amb la contractació i utilitzaràs les borses de treball. El síndic critica la política de contractació “tant pel que fa a la no utilització de les borses de treball per a la majoria de les contractacions realitzades, com a la falta de motivació suficient de les propostes de contractació. També es recomana que l'objecte del contracte d'obra o servei es definisca amb precisió i claredat”.

8.- No enchufarás. L'empresa sobrepassa el nombre previst de personal de suport o assessorament a directius, denominat "extra-plantilla". També denuncia contractes on “no consta la documentació que acredite la titulació requerida per a poder exercir el lloc de treball, o la titulació aportada no s'ajusta a la requerida”.

9.- Catalogaràs els llocs de treball. La Sindicatura reclama que el Conveni Col.lectiu incloga els requisits i les funcions de cada lloc de treball, una reivindicació constant dels sindicats que l'empresa ignora sistemàticament..

10.- No malbarataràs la publicitat. La sindicatura constata que les tarifes de preus d'anuncis publicitaris a RTVV aprovades anualment perden la seua efectivitat al quedar minorades a conseqüència de: l'aplicació de descomptes que representen entre el 50% i 75% del preu fixat.

L'EMPRESA ES MOFA DEL CONVENI I DELS TREBALLADORS

divendres, 10 de desembre de 2010 · 0 comentaris

Estavem acostumats al lema de l'empresa de no complir el que firma i no pagar el que deu, però està vegada ha anat massa lluny. Els endarreriments que ens pagarà en la nòmina de desembre no són els que corresponen al que diu el conveni i les taules salarials aprovades. A estos incompliments cal afegir la injustificable decissió de l'empresa de rebaixar el plus conveni a la quantitat que cobràvem l'any 2007. La seua actuació, més enllà de la merma econòmica que implica, equival a dinamitar el conveni i qüestionar greument el dret a la negociació col.lectiva. La Intersindical, considera que la postura de l'empresa és una burla i una provocació i per això, a l'igual que USO i UGT s'ha negat a firmar les taules salarials que ha presentat l'empresa a la Comissió Paritària.

ARA JA NO ESTEM PARLANT DE DEUTES

Fins ara, parlavem d'uns deutes que l'empresa reconeixia però que no pagava. Ara la situació és que l'empresa ni reconeix el que ha firmat ni pensa pagar-ho. I a més, ens baixa el Plus Conveni al que cobràvem el 2007 de forma indefinida. Una actitud irresponsble que portarem als tribunals perquè tenim un conveni i unes taules signades que no s'han complit.


QUÈ ANEM A COBRAR EN CONCEPTE D'ENDARRERIMENTS?

L'empresa, accepta pagar el Fons de Compensació Extraordinari (0'5 per cent de la massa salarial) del 2008 i 2009.
També paga el 0'3 per cent del 2010 aplicat a tots els conceptes retributius llevat dels referits al Plus Conveni.
Això significa que els endarreriments que finalment cobrarem en la nòmina de desembre van dels 378 euros als 457 segons categories laborals. Veure quadre.

QUINS ENDARRERIMENTS DEIXAREM DE COBRAR?

No cobrarem l'increment del plus conveni del 2009 (entre 25 i 60 euros segons categories) i el del 2010 es retrotreu al que es cobrava en el 2007.
A més, amb les taules salarials del 2010 presentades per l'empresa i l'esmentada rebaixa del Plus Conveni enguany haurem cobrat entre 52 i 128 euros menys del que ens correspon.
D'altra banda, l'empresa ha anunciat ajustos respecte els plusos i dietes cobrades en el 2008 i el 2009

LA INTERSINDICAL APROFITA LES MENTIDES DE CAMPS PER FER UN EXPERIMENT AMB L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR UN CONTRACTE-PROGRAMA PER A RTVV

dijous, 9 de desembre de 2010 · 0 comentaris

La Intersindical ha fet un experiment amb Francisco Camps que li permet assegurar que, en contra del que diuen alguns, una mentida repetida moltes vegades no acaba convertint-se en veritat. Per a realitzar l'experiment, este sindicat ha fet dir set mentides seguides al President de la Generalitat. El resultat ha sigut que, malgrat les repeticions de les mentides, RTVV continua sense tindre un contracte-programa. Comproveu-ho:
Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"?....

QUIN CONTRACTE PROGRAMA?

Des de la Intersindical considerem que la millor manera de d'aclarir i garantir el futur de RTVV és l'elaboració d'un contracte programa. Però no qualsevol contracte programa, sinó un que incloga el compromís del Consell d'absorbir el deute i garantir l'estabilitat dels treballadors. Este document hauria de fer-se per consens, exigir el compliment de la Llei de Creació i establir objectius clars en matèria de gestió i producció.

Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

EMILIO FERNÀNDEZ: NI DIMITEIX, NI ES RETRACTA

dimarts, 30 de novembre de 2010 · 0 comentaris

Treballadors concovats per la Intersindical, CCOO i CGT s'han concentrat davant el Consell d'Administració de RTVV per protestar contra la situació de l'empresa i les declaracions a favor de la privatització i la retallada de llocs de treball que planteja el seu president.
La Intersindical s'ha reunit amb el president del Consell d'Administració, Emilio Fernàndez, per lliurar-li, personalment, l'escrit passat per registre en el qual li demanem la dimissió. Ell ens ha replicat que no pot dimitir perque, cas de fer-ho, podria considerar-se com una fugida. Tampoc s'ha volgut retractar de les declaracions sobre la privatització i la retallada de llocs de treball. Segons ha dit, la conseqüència de les seues declaracions ha sigut que el Consell s'ha pronunciat públicament en contra de la privatització, amb la qual cosa hem eixit guanyant nosaltres i ara estem millor del que estavem abans de parlar ell. Encara que semble mentida, no li hem donat les gràcies.

ESCRIT LLIURAT A EMILIO FERNÀNDEZ

“Davant les seues declaracions demanant la urgent privatització de RTVV i la retallada de llocs de treball, Intersindical Valenciana vol fer-li arribar les següents reflexions.

Vosté és coneixedor que la Llei de Creació de RTVV preveu que les empreses vinculades al grup RTVV siguen de titularitat pública. Per tant, la seua proposta va en contra de la llei que regula l’existència del Consell d’Administració que vosté presideix.

Hi ha diverses resolucions judicials fermes contràries a la privatització de RTVV, per la qual cosa entenem que vosté, des del seu càrrec de màxima representativitat que ostenta en el Consell d’Adminsitració, se sitúa al marge del marc legal vigent.

Les seues declaracions han arribat a l’opinió pública en raó del seu càrrec, però sense un debat previ en el Consell d’Administració ni una resolució ferma sobre el mateix, per la qual cosa entenem que menysprea l’organisme que presideix des de fa 12 anys.

El Consell s’ha manifestat en repetides ocassions a favor d’una ràdio i una televisió de caràcter públic. Obviament vosté se situa al marge de les directrius del Grup Parlamentari que dona suport a l’executiu valencià.

Les seues declaracions fan referència a la situació insostenible de RTVV. Li recordem que vosté presideix el Consell d’Administració des de 1999, any en què el deute era de 190 milions d’euros, i que a data de hui hem arribat als 1.100 milions d’endeutament. Any rere any vosté ha votat favorablement els pressupostos de RTVV i les mesures de finançament complementàries que han dut a la situació actual. Entre estes mesures hi ha mantindre el lloguer dels locals que ocupa per l’auster preu de 28.000 euros al mes.

Per tot això, considerem que les seues paraules són inapropiades per al càrrec que ostenta, perjudicials per al conjunt de l’empresa, lesives per als treballadors i d’un cinisme absolut per no voler fer-se responsable de les competències que se’n deriven de la presidència que ocupa.

Pel bé del futur de RTVV Intensindical Valenciana demana la seua dimissió en un gest que li faria, al menys, ser coherent amb el pensament que ha fet públic”.

TARD, DE MALA GANA I INSUFICIENT, PERÒ RTVV JA TÉ UN PLA D'IGUALTAT

dilluns, 29 de novembre de 2010 · 0 comentaris

RTVV ja té el Pla d'Igualtat que, per imperatiu legal, hauria d'haver-se elaborat fa molts anys. Malauradament, la seua negociació no ha sigut fruit de la sensibilitat de l'empresa cap al problema de la discriminació de sexe, sinó per l'escàndol de Vicente Sanz i les pressions exercides per la Inspecció de Treball.
L'aprovació del Pla d'Igualtat s'ha fet amb l'abstenció de la Intersindical. El motiu és que difícilment podíem votar a favor quan ja votarem en contra del Protocol contra l'Assetjament sexual i laboral que per a nosaltres és essencial. D'altra banda, tot i considerar que el seu contingut és molt insuficient, pensem que compleix uns mínims i que no és bo que el primer Pla d'Igualtat nasca marcat per l'orfandat. En este sentit, l'abstenció no és altra cosa que el nostre compromís per millorar-lo.

UN PLA INSUFICIENT

El Pla d'Igualtat aprovat este matí s'ha fet a partir d'una sèrie de dades proporcionades per l'empresa que ha quedat com a Annex I i de l'enquesta que es va passar als treballadors. També inclou un conjunt de fitxes on s'inclouen les accions i mesures a prendre i que podeu trobar en l' Annex II. Del Pla destaquem:

Conciliació: Ha sigut el gran cavall de batalla durant la negociació. L'empresa ha rebutjat un bon grapat de propostes argumentant que anaven més enllà del Conveni Col.lectiu, cosa que no es de veres perquè la major part de les vegades consistien en reordenar mesures, per exemple, agrupant o dividint hores. Al final, el millor de l’àrea de conciliació és que es farà una guia pràctica amb totes les mesures de conciliació que hi ha en la legislació, el conveni i el Pla d’Igualtat que serà molt útil per a tots els treballadors i treballadores.
Retribucions: El Pla posa els mitjans perquè les dones de baixa per maternitat cobre els increments salarials que es produisquen en l'empresa durant la seua absència, una situació escandalosa que ha fet que, per falta d'informació, moltes dones hagen perdut més de 300 euros. En esta qüestió, l'empresa ha actuat fins ara d'una forma absolutament lamentable i lesiva per a les dones.
Salut laboral: Des de la Intersindical hem aportat un seguit de mesures per a fer front a la violència de gènere que al final s'ha quedat en un compromís genèric de l'empresa de “agilizar la tramitación de las medidas relacionadas con la lucha contra la violencia de género”. Durant la negociació s'ha plantejat per primera vegada la regulació de la lactància en l'empresa i el pla inclou la creació d'una sala de lactància.
Moscosos: En contra del parer inicial de l'empresa s'ha aconseguit que les dones en baixa de maternitat conserven el dret a gaudir tots els sis dies moscosos que hi ha al conveni.
Comunicació i llenguatge no sexista: La nostra intenció era incloure una bateria de mesures per millorar la imatge de la dona que es transmet des de Canal 9 i Ràdio 9. Incomprensiblement, l'empresa no ha volgut entrar en esta qüestió amb una excusa de mal pagador dient que forma part de la imatge corporativa.

BUNYOLS DE VENT

Durant la negociació es van posar damunt de la taula tres plans d'igualtat, el de la Intersindical, el d'USO i el de l'empresa. El que es va prendre com a base va ser el de l'empresa que, com haureu comprovat, parla en castellà. El document, a pesar dels nostres esforços, continua farcit de bunyols de vent que unes vegades intenten amagar la falta de contingut i altres dificulten la comprensió del text. Com a mostra, tres botons:
+“A partir de los datos objetivos se ha podido comprobar cómo, a pesar de esa regulación igualitaria, las cifras reales de retribuciones se ven teñidas de un leve nivel de desigualdad....”
+“La herramienta para la transmisión de ideas es el lenguaje. Un lenguaje impregnado de cargas sexistas cuya adecuación a las necesidades de una igualdad efectiva ha demostrado no ser la más idónea”.
+” Su adecuado desarrollo posibilitará la ausencia de discriminación derivada de la necesidad del personal de cumplir con el desarrollo de las obligacionbes familiares”.

COMPAREIXENÇA DE LÓPEZ JARABA EN LA COMISSIÓ DE CONTROL DE RTVV A LES CORTS

dijous, 25 de novembre de 2010 · 0 comentaris

Jaraba ha confirmat en les Corts que en la nòmina de desembre cobrarem tots els endarreriments. També s'ha compromés a acabar la transformació de treballadors temporals en indefinits de Ràdio 9 i de l'Ens abans que acabe l'any.
Després, en un meritori atac d'optimisme, ha afirmat que la viabilitat de RTVV està garantida.

ENDARRERIMENTS

Els treballadors de RTVV arrosseguem endarreriments des de l'any 2008 i l'empresa ja s'havia compromés a pagar-los en la darrera reunió de la Comissió Paritària. El fet que el Director General confirme este compromís en les Corts considerem que ajuda a eliminar desconfiances. Tot i això, les quantitats que ens deuen encara estan per negociar i no sabem si la liquidació del deute que plantejarà l'empresa coincideix amb la que hem fet nosaltres. La concreció es farà en una reunió de la Comissió Paritària que està previst fer la setmana que ve.

INDEFINITS

Jaraba ha anunciat que abans que acabe l'any farà indefinits a tots els treballadors temporals de Ràdio 9 i de l'Ens que complisquen els requisits. Este compromís va més enllà del que va plantejar l'empresa en la darrera reunió de la Comissió Paritària en la qual va dir que el procés s'allargaria tres mesos més. La Intersindical ja va denunciar este ajornament en considerar que era injustificat i discriminatori.
Cal deixar clar que el que estem fent ara és “posar-nos al dia” i que el procés de conversió de temporals en indefinits no acaba mai perquè, amb el pas del temps, companys que ara no reuneixen els requisits, aniran aconseguint-los. Eixe reconeixement, a diferència del que ha passat fins ara, haurà de fer-se efectiu en el termini de deu dies de complir els requisits.
Tampoc cal oblidar que el procés de “posada al dia” només es refereix a aquells que compleixen els requisits establerts a l'article 15-5 de l'Estatut dels Treballadors, però que de cap manera podrem donar per solucionat el problema mentre no es convertisquen en indefinits aquells companys que estan contractats amb frau de llei, d'acord amb el que marca l'article 15-3. Què en són un fum.

EL NOSTRE FUTUR

Segons el Director General, “ni pot ni s'ha de qüestionar la viabilitat de TVV al disposar del suport financer de la Generalitat, ja que els fons propis, una vegada tancada l'ampliació de capital, permetran realitzar les operacions mercantils previstes en la Llei de Societats Anònimes per a reequilibrar la situació patrimonial”. Amén.
Tots sabem que no hi ha futur sense contracte-programa, però d'este només ha parlat l'oposició.
Informació El País, Levante, El Mundo

VICENTE SANZ: 9 MESOS I UN DIA D'ESCÀNDOL

dimecres, 24 de novembre de 2010 · 0 comentaris

Han passat nou mesos i un dia desquè el 23 de febrer Vicente Sanz va ser denunciat per tres treballadores de RTVV per un presumpte delicte d’assetjament sexual. La Intersindical Valenciana està personada en la causa i segueix el procediment penal dia a dia. Per això, et podem contar que la instrucció del cas està a punt d’acabar i tot apunta que hi haurà judici l’any 2011.


Després de les declaracions de l’imputat, sobre el qual pesa una orde d’allunyament, i de les tres querellants, a més de la pràctica de les fases testificals, documentals i pericials, esta secció sindical considera que la causa penal funciona de forma satisfactòria i nosaltres, com a acció popular, continuem treballant per tal que es faça justícia amb les tres treballadores.

Mentrestant, la direcció de l’empresa manté un complet hermetisme sobre l’expedient disciplinari obert a l’imputat tot i l’interés mostrat per esta secció sindical. Tampoc sabem si la Direcció General, ha obert algun tipus d'investigació interna per tal d'esclarir qui va contribuir, per acció o per omissió, amb el seu silenci o la seua complicitat, a tancar el cercle sobre les tres treballadores. Tot sembla apuntar que el mateix José López Jaraba coneixia els fets abans de la seua publicació i no va ser capaç de prendre mesures contra l’imputat tot i l’evidència de les proves.

És important que les víctimes d’assetjament no siguen doblement castigades perquè el seu entorn laboral les deixa a soles. Per a trencar este aïllament, fa uns mesos posàrem en circulació el manifest “No estàs sola”. Ja l’han firmat més 3.600 persones i 70 col.lectius i demamen a tot el personal de RTVV que signe este manifest. És una mostra de solidaritat amb les tres companyes, un rebuig de la violència contra les dones i una exigència de responsabilitat als directius de Radiotelevisió Valenciana. Si encara no has signat, hui és un bon moment.

SABER MÉS PER A FER MÉS CONTRA LA VIOLÈNCIA

Si vols conèixer millor els problemes que provoca la violència contra les dones, els recursos educatius per plantar-li cara i una extensa documentació, l'àrea de la dona de la Intersindical posa al teu abast una pàgina web molt extensa i completa. Visíta-la amb un clic.

EL PP ENS CONFIRMA QUE ENS LLEVARAN EL 5% DEL SOU. NO ÉS UNA RETALLADA, ÉS UN ROBATORI

dilluns, 22 de novembre de 2010 · 0 comentaris

Els treballadors de RTVV, RAV i TVV patirem una retallada de la massa salarial del 5 per cent de mitjana l’any 2011. Així figura en el projecte de pressupostos de la Generalitat i li ho ha confirmat a la Intersindical el Grup Parlamentari Popular de les Corts. La Intersindical s’ha reunit amb els grups parlamentaris per demanar la retirada d’esta proposta i vos anunciem que estem disposats a encetar totes les vies legals per defensar el dret a la negociació col.lectiva i el VIII Conveni Col.lectiu.

EL QUE ENS HAN DIT ELS GRUPS PARLAMENTARIS

El Grup Parlamentari popular, que dóna suport al govern valencià i que disposa de majoria absoluta a les Corts, han confirmat a la Intersindical que treurà endavant la retallada de la massa salarial del 5 per cent de mitjana per a tots els treballadors de totes les societats mercantils depenents de la Generalitat, entre elles RAV, TVV i l’ens públic RTVV. Eixa retallada del 5 per cent no serà igual per a tots els treballadors. Serà més elevada del 5 per als grups retributius més alts i més baixa del 5 per als grups retributius més baixos.
La Intersindical ha mostrat al PP la seua disconformitat total amb la mesura i la nostra decisió d’encetar totes les vies legals i sindicals per evitar esta disminució salarial. De fet, esta secció sindical s’ha reunit amb tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Així, el PSPV ha avançat que estudiarà la mesura, mentre que Compromís ha anunciat diverses esmenes. Entre elles està demanar el pagament dels endarreriments, el manteniment dels sous i la provissió d'un fons econòmic per fer front a la possible responsabilitat civil de RTVV en el cas Sanz.
Esta secció sindical, a més, vol anunciar a tots els treballadors de RTVV que va a encetar totes les vies legals per defensar els drets salarials dels treballadors d’esta casa. Els serveis jurídics de la Intersindical estudien la millor via legal per a totes les empreses públiques afectades.

ROBAR ELS DINERS, ROBAR LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA

La Intersindical en RTVV considera que la retallada salarial prevista pel govern valencià comporta una vulneració del dret a la negociació col.lectiva recollit en l’article 37 de la Constitució Espanyola i la força vinculant dels convenis col.lectius (vore article 37 Constitució Espanyola) El VIII Conveni Col.lectiu de RTVV, publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 10 de febrer, és fruit de la negociació col.lectiva i té força vinculant. Considerem que el govern valencià, que va acceptar i publicar el conveni, no pot anar contra els seus propis actes a penes uns mesos després.
De la mateixa manera, considerem indignant que la Generalitat decidisca que siguen els treballadors els que paguen la nefasta i corrupta gestió econòmica ocorreguda en els últims anys en la nostra empresa. També considerem que s’haurien de demanar explicacions a l’exdirector general Pedro García sobre el parador dels diners que Francisco Correa, El Bigotes i altres presumptes delinqüents s’han emportat de la nostra empresa. En este context, la retallada no podem considerar-la com una simple retallada, sinó com un robatori.

ASSUMPTES PROPIS: GUIA PER ACABAR L’ANY

dimarts, 16 de novembre de 2010 · 0 comentaris


Burjassot, 16 de novembre.- Entrem en la recta final de l’any i molts de vosaltres esteu quadrant agendes i calendaris per encaixar els dies d’assumptes propis a què tenim dret. Hi ha novetats al respecte perquè la Comissió Paritària ha acordat hui mateix suprimir la reducció de dies d’assumptes propis a aquells treballadors que hagen presentat a llarg de l’any baixes relacionades amb la maternitat , malalties professionals o accidents de treball.

Concretament, l’acord assolit entre l’Empresa i els sindicats signants del conveni recull que “Les baixes vinculades a la maternitat (baixa per risc en l’embaràs i permís per maternitat/paternitat) i les baixes causades per malaltia professional o accident de treball no causaran cap reducció en els dies d’assumptes propis establerts a l’article 33.j) del VIII è conveni col·lectiu. Només s’aplicarà la reducció proporcional al temps de treball en cas de baixes per IT per malaltia comuna i accident no laboral."

Aprofitem per recordar-vos que, segons l’esmentat article, els treballadors disposem de 6 dies annuals d’assumptes propis, sense justificar, amb la possibilitat d’acumular-los a vacances, reduïnt-se en aquest cas a 3 dies. No són dies “graciables” com en l'anterior conveni, sinó que l'empresa està obligada a donar-los, independentment que, en alguns casos i per causes justificades, tingueu que buscar dies diferents als sol.licitats inicialment.El període per gaudir dels dies d’assumptes propis corresponents al 2010 s’esten fins el 15 de gener de 2011.

També heu de tenir en compte que, a més dels festius 6 i 8 de desembre i 6 de gener, en eixe període també figura com a festa local a la ciutat de València el 7 de gener (aprovat per l’Ajuntament per compensar Sant Vicent Ferrer) i per tant eixe dia és festiu per als centres de treball de Burjassot, Ràdio 9 i Consell d’Administració.

A més a més, el 7 de desembre és l’últim dia compensatori que figura en el calendari laboral d’enguany. Este tipus de dia compensa un festiu que haja caigut en dissabte o diumenge al llarg de l’any. A l’igual que passa amb el 24 i el 31 de desembre, es tracta de dies que es lliuren però no es retribueixen. Cas d’haver-se de treballar, se substitueixen per un altre dia

COBRAR, O NO COBRAR, EIXA ÉS LA QÜESTIÓ

dimarts, 9 de novembre de 2010 · 0 comentaris

L'empresa s'ha compromés a pagar-nos els endarreriments el mes que ve i tant de bó siga així. Durant les últimes setmanes la Intersindical ha fet una campanya per reclamar els deutes a través d'avanços a compte del treball ja realitzat, però és evident que si en les pròximes setmanes l'empresa no reuneix la Comissió Paritària per concretar els deutes i el seu pagament, caldrà anar més enllà.
Els treballadors han de saber que els deutes econòmics prescriuen a l'any, però també han de saber que no és suficient parar el rellotge de la prescripció, sinó que cal obrir una via que obligue l'empresa a pagar-nos. De què ens serviria si no anar allargant la data de caducitat durant deu anys si d'ací deu anys continuem sense cobrar?
Per a fer front a la situació hi ha dos camins: reclamar al SMAC o reclamar al TAL. L'opció de la Intersindical és encetar la via del SMAC. Vos expliquem el per què:

EL SMAC

El SMAC és el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació. Per obrir la reclamació via SMAC és suficient presentar un escrit amb les nostres reclamacions. És un tràmit gratuït i es fa a títol individual. El fet de presentar esta reclamació paralitza la prescripció dels deutes durant un any. La reclamació també dona dret a encetar la via judicial. És a dir: la d'exigir que un jutge obligue l'empresa a pagar.
Nosaltres sabem que molts treballadors no aniran més enllà de presentar la reclamació inicial. Altres, anirem immediatament a la via judicial. En el moment que aconseguim el pronunciament d'un jutge, la resta serà fàcil per als demés, ja que l'empresa es veurà abocada a pagar a tots els que ho han demanat.
Des de la Intersindical considerem que si les coses es posen difícils, la demanda per la via del SMAC és la més adequada i per això, ja la tenim preparada.

EL TAL

El TAL és el Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana. El seu equip de mediadors està designat pels empresaris i les centrals sindicals. Al TAL no poden anar els treballadors a títol individual. El 2008, la Intersindical, CCOO i UGT van acudir a estes organisme per a demanar a l'empresa el reconeixement del deute que hi havia en aquells moments, cosa que no va fer.
Actualment però, considerem que no té sentit acudir a esta via perquè l'empresa, a diferència del que passava en el 2008 i el 2009, ja ens ha reconegut el deute a través del VIII Conveni Col.lectiu i en la Comissió Paritària. Ara no hi ha un problema de reconeixement de deute com aleshores i, per tant, no té sentit demanar-lo. El nostre problema és que l'empresa no ens paga i el TAL no pot obligar-la a fer-ho.
L'única eixida que ens quedaria si optarem per la via del TAL és plantejar un conflicte col.lectiu, cosa que, en este cas, considerem que és inapropiada i molt arriscada, ja que significa jugar-se-ho tot a una carta sense possibilitat de fer cap tipus de reclamació posterior.
Naturalment, la nostra esperança és que l'empresa complisca els seus compromisos i que no calga anar al SMAC, ni al TAL.

L'EMPRESA DIU QUE PAGARÀ ENDARRERIMENTS A DESEMBRE I CONVERTEIX 96 TREBALLADORS TEMPORALS EN INDEFINITS

dijous, 4 de novembre de 2010 · 0 comentaris

L'empresa s'ha compromés a pagar endarreriments en la nòmina de desembre. També ha anunciat que entre la setmana que ve i la següent convertirà en indefinits 96 treballadors temporals dels departaments d'informatius i esports de Canal 9. La conversió dels temporals de l'Ens i Ràdio 9 s'ha ajornat fins la pròxima paritària. Anem a pams.


ENDARRERIMENTS


El Secretari General s'ha compromés a pagar els endarreriments en la nòmina de desembre sense concretar si seran tots, o només una part. El càlcul dels endarreriments es farà en una reunió que es convocarà este mes. En ella es concretaran les taules salarials del 2010 i els endarreriments que arrosseguem des del 2008 i el 2009.
La Intersindical manté la seua línia de reclamació ja que no té cap garantia que el compromís es va a complir en els termes que nosaltres defensem.

INDEFINITS

L'empresa s'ha compromés a fer indefinits a 96 treballadors temporals destinats als serveis informatius de TVV. Amb esta mesura es completa el procés en Canal 9. La conversió dels treballadors de l'Ens i Ràdio 9 s'ha ajornat fins la pròxima reunió de la Comissió Paritària, la qual cosa podria suposar un període de tres mesos.
Des de la Intersindical considerem molt positiva la conversió dels 96 treballadors (veure quadre), però no podem admetre de cap de les maneres l'ajornament de la Ràdio i l'Ens en considerar que no està motivat i que és un incompliment flagrant dels compromisos adoptats pel Director General el passat mes de juny.
La Intersindical ha denunciat la discriminació que pateixen els companys de la ràdio i ha anunciat que recorrerà la mesura davant les instàncies que considere oportunes.
Nosaltres pensem que esta discriminació el que intenta amagar és el caos contractual que regna a Ràdio 9 des de fa més de 10 anys, on hi ha companys que continuen adscrits a programes que ja ni existeixen. Si cada contracte reflectira la situació real de cada treballador, la majoria dels companys de programes i bona part dels d'informatius de Ràdio Nou podrien beneficiar-se en estos moments de la seua condició de treballadors “indefinits no fixos”, com ordena la legislació vigent.

TENIM LES PREGUNTES I SABEM LES RESPOSTES. ARA, VOLEM ELS NOSTRES DINERS.

dimarts, 2 de novembre de 2010 · 0 comentaris


-Els treballadors tenim dret a demanar avanços a compte dels diners que ens deuen?: El tenim i està arreplegat en l'article 29-1 de l'Estatut dels Treballadors.
-Què passarà si l'empresa no accepta la nostra sol.licitud?: Doncs que caldrà acudir a la via judicial.
-Per què no acudir ja a la via judicial?: Podríem fer-ho, però primer volem esgotar totes les vies. I una d'elles és que els treballadors plantegen el seu dret a reclamar el deute a través d'un avanç a compte de la futura nòmina en la qual ens pagaran els endarreriments. Esta demanda també es una forma d'advertir l'empresa que no anem a quedar-nos amb els braços creuats.
-És precís reclamar individualment si s'enceta la via judicial?: En este cas, pensem que ès el millor. L'altra possibilitat seria plantejar un conflicte col.lectiu, però és molt arriscada, ja que significa jugar-se-ho tot a una carta sense possibilitat de fer cap tipus de reclamació posterior.
-Què endarreriments caduquen i quan caduquen?: A desembre caduca l'increment del 0'3 per cent del sou i el 10 de febrer la resta. És a dir, el 0'5 per cent de la massa salarial del 2008 i el 2009 i els increments del Plus Conveni corresponents al 2009.
-Quina base legal hi ha per reclamar els endarreriments?: La pujada del 0'3 per cent està establerta en els Pressupostos de la Generalitat i la resta de conceptes estan recollits en el VIII Conveni Col.lectiu i les taules salarials aprovades per la Comissió Paritària amb l'autorització de la Conselleria d'Economia.
-Quans diners ens deuen?: Varia segons categories laborals. A data 30 de setembre les quantitats oscil.laven entre els 364 i els 525 euros. Veure els deutes per categories.
-Què es pot fer per evitar la caducitat dels deutes?: Primer, pressionar perquè ens paguen i després acudir a la via judicial començant per una demanda en el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).
-Que passarà a partir de desembre amb els treballadors que no reclamen?: Els deutes prescriuen a l'any. Això significa, per exemple, que si una persona presenta la reclamació en març perdrà el dret a cobrar tres mesos del 0'3 per cent i un mes de la resta d'endarreriments.
-Per què no ens paguen?: Perquè els que han de fer-ho no volen, o perquè s'han gastat o malbaratat els nostres diners en coses que no corresponien.

ENDARRERIMENTS: NO SÓN IOGURT, PERÒ TAMBÉ CADUQUEN

diumenge, 24 d’octubre de 2010 · 0 comentaris

La Intersindical ha encetat una campanya per exigir que l'empresa ens lliure els endarreriments a través d'un avanç. Es tracta d'una forma de reclamar els nostres drets. Tanmateix, cal tindre clar que si no aconseguim que ens pague, caldrà acudir a la via judicial. I qui no reclame, no cobrarà. Es pot dir més alt, però no més clar.


LES DATES DE CADUCITAT

Els deutes, si no es reclamen, caduquen a l'any. En el nostre cas, hi ha dos dates a tindre el compte.
Si no ens paguen abans del 31 de desembre perdrem el dret a cobrar el 0'3 per cent que enguany s'ha pujat a tots els treballadors de la Generalitat.

El Conveni Col.lectiu de RTVV es va publicar el 10 de febrer i en ell s'inclouen les taules salarials del 2008 i el corresponent dret a rebre el Fons Compensatori Extraordinari (el 0'5 per cent de la massa salarial). Això significa que el 10 de febrer de l'any que ve caduquen la resta d'endarreriments.
Els deutes, com hem dit, caduquen a l'any, però de forma progressiva. És a dir, que si un treballador presentara la seua reclamació el més d'abril del 2011, hauria perdut el 0'3 per cent dels 4 mesos que van de gener a abril i dos mesos de la resta d'endarreriments.
Si l'empresa no liquida els deutes com a màxim en la nòmina que es paga el 22 de desembre, no ens quedarà més remei que fer demandes individuals per la via judicial. La Intersindical ja té a la vostra disposició el model a presentar al SMAC.


EL QUE HEM FET, EL QUE ESTEM FENT

La Intersindical ha realitzat diverses gestions davant la Conselleria d'Economia. Estes gestions es van veure reforçades el 30 de novembre del 2009 per la Sindicatura de Greuges que, a iniciativa de la Intersindical, va instar l'Administració a pagar-nos els endarreriments salarials. El tema també l'hem plantejat al Consell d'Administració.
Els deutes també han sigut una reivindicació constant en la Comissió Paritària i tornarà a tractar-se en la propera reunió.
La campanya que hem encetat per a reclamar els endarreriments per la via de sol.licitar avanços és una forma de pressionar a l'empresa. I també una manera de fer arribar als treballadors amb la màxima claredat que en este assumpte caldrà que comencen a donar la cara. Ara, amb una simple sol.licitud d'avanços i, si això no és suficient, amb la presentació d'una reclamació judicial que, com hem dit, haurà de ser individual.

CAMPANYA PER COBRAR ELS ENDARRERIMENTS

dimarts, 19 d’octubre de 2010 · 0 comentaris

La primera obligació que té una empresa és pagar correctament i puntualment els seus treballadors. Tanmateix, als treballadors de RTVV ens deuen el Fons Compensatori Extraordinari des de l'any 2008, les actualitzacions del Plus Conveni des del 2009 i l'increment retributiu del 0'3 per cent establert en els Pressupostos de la Generalitat corresponent al 2010. Estos conceptes -veure quadre- sumen quantitats que van dels 364 als 525 euros, segons categories.


L'empresa, malgrat haver firmat les taules salarials que arrepleguen els endarreriments esmentats, continua sense pagar-nos. Des de la Intersindical vos recordem que els treballadors tenim dos drets. Un d'ells és el de cobrar el que ens toca a final de mes. L'altre és el dret de tots els treballadors a rebre avanços a compte del treball que ja s'ha fet i està recollit a l'article 29-1 de l'Estatut dels Treballadors.

El dret a demanar una bestreta està pensat per a aquells treballadors que volen un avanç de la seua nòmina. Este dret es tradueix en què una persona pot reclamar, per exemple, que el dia 13 se li avancen 13 dies de la nòmina en base a que ja els han treballat. Naturalment, el dia 7 no pot demanar un avanç de 20 dies perquè només n'ha treballat 7. En el cas que plantegem nosaltres alguns dels avanços que reclamem els estem arrossegant de de fa dos anys. Tenim, per tant, tot el dret del món.

TENIM DRET: UTILITZEM-LO

El que proposa la Intersindical és que exercim el nostre dret a demanar una bestreta i que el seu import siga a compte de la nòmina en la qual se'ns pagaran els endarreriments. Resumint: es tracta de reforçar el dret que tenim a cobrar la nòmina en temps i forma amb el dret que també ens reconeix l'Estatut dels Treballadors a rebre avanços pel treball ja realitzat.
Naturalment, la Intersindical no renuncia a fer cap tipus d'acció, incloent la judicial, per tal d'aconseguir que l'empresa ens pague el que toca i quan toca. Si vols sumar-te a la iniciativa, no tens més que omplir l'imprés que hem preparat i passar-lo per registre. Nosaltres ja estem fent-ho.

PRESSUPOSTOS 2011, UNA CORTINA DE FUM

dilluns, 18 d’octubre de 2010 · 0 comentaris

El Consell d’Administració debatrà este dimarts l’avantprojecte de pressupostos de RTVV per a l’any pròxim. En grans línies , la documentació entregada per la Direcció de RTVV recull un pressupost de 183 milions d’euros ( TVV 154,5 milions ; RAV 9,5 i l’Ens 19). Suposa una retallada d’un 8’6 % respecte de l’any passat.

CONTRACTE PROGRAMA: NI ESTÀ NI SE L'ESPERA


Com ve sent habitual els darrers anys, la documentació que es presenta al Consell d’Administració evidencia carències i amaga intencions. Un any més cau en l’oblit la reiterada promesa del Contracte Programa, feta per Francisco Camps a les Corts. Este acord marc permetria que la Generalitat fixara les transferències anuals a RTVV, assumira la càrrega financera i acordara amb la direcció de RTVV la dimensió social i empresarial de la televisió i la ràdio públiques. A diferència d’altres televisions públiques (com TV3, ETB o RTVE), es continua fugint d’un model estable que lligue el finançament, les plantilles i els resultats de manera que la societat puga vore que hi ha un compromís entre la Generalitat, l’empresa i els usuaris.

L’endeutament que manté RTVV, producte d’una política de grans alegries financeres quan Pedro García era el Director General , continua sent un llast que no s’aborda en este exercici. A l’igual que l’any anterior, en 2011 RTVV haurà de saldar préstecs amb bancs alemanys per valor de 32’5 milions d’euros. Amb un Contracte Programa esta quantitat seria absorbida per la Generalitat però les arques autonòmiques estan tant buides que els mateixos pressupostos reconeixen que l’Institut Valencià de Finances serà l’encarregat de renegociar este quotes, amb els consegüent increment d’interessos a pagar.

MASSA PREGUNTES, POQUES RESPOSTES

Veiem amb preocupació que la producció pròpia de TVV caiga en 4’4 milions d’euros, atenent que és esta partida d’on depenen la majoria dels 700 contractes temporals. Tampoc no queda explicat com es passa d’un increment de l’1,6 per cent del pressupost de personal en 2010 a una disminució del 3’5 per cent enguany, atenent que la plantilla continua estabilitzada en 1027 treballadors i que les previsions d’increment de l’IPC són superiors a les de l’any passat.

Són massa interrogants i un excessiu nombre d’imprecisions que ens fan pensar que els pressupostos que ara passen pel Consell d’Administració són paper mullat, sobretot si atenem que el mes de maig se celebraran eleccions autonòmiques i per a eixa data el Director General tindrà damunt la taula l’estudi tret a licitació per encarregar un nou model d’organització i de gestió de TVV i de RAV on s’abordarà l’adequació de les plantilles i el model de producció.

Més que uns pressupostos ens temem que els 56 folis que entren al Consell d’Administració no són altra cosa que una cortina de fum, que no tenen validesa més enllà del 22 de maig i que amaguen una reconversió que els actuals dirigents no s’atreveixen a explicar.

PEDRO GARCÍA NO ESTAVA SOLES: EXIGIM EXPLICACIONS

dijous, 14 d’octubre de 2010 · 0 comentaris

Les irregularitats comeses pels alguns directius d'esta casa han costat molt cares a RTVV. No sabem si Deu els reclamarà responsabilitats per utilitzar el Papa per fer negocis bruts, però és evident que l'empresa ha de retre comptes als ciutadans i als seus treballadors.


L'informe que la Inspecció General de l'Estat ha enviat al jutge Pedreira en el marc de la investigació del cas Gürtel dibuixa una colla d'animetes amb molts pocs escrúpols. El seu catàleg de malifetes és tan extens que no hi ha tecla que no hagen tocat per botar-se els més elementals principis de publicitat, concurrència, transparència i objectivitat que han de caracteritzar la gestió pública.
Qui ha firmat els contractes irregulars que estan investigant-se ha sigut l'ex Director General de RTVV, Pedro García, però seria candorós pensar que tot ho ha fet ell a soles. Moltes de les irregularitat que ha firmat Pedro García amb el seu puny i lletra han passat prèviament per altres mans. Per exemple, per les meses de contractació. I molts d'aquells que li han deixat fer, per acció o per omissió, continuen treballant alegrement a RTVV.

ELS PLATS TRENCATS

Ens trobem davant d'un Consell d'Administració de RTVV que no administra, d'una Comissió de Control en les Corts que no controla i amb un Síndic de Comptes al qual encara no sabem si li ixen els comptes. Davant esta situació és fàcil comprendre que els treballadors no podem quedar impassibles, sabedors com som, de que al final serem nosaltres els que pagarem els plats que han trencat uns altres.
Des de la Intersindical Valenciana considerem que aquells que han participat, directrament o indirectament, a malbaratar vora 15 milions d’euros en la visita del Papa ara no poden continuar gestionant i decidint el futur de l’empresa. I, encara menys, encarar el sanejament i la regeneració que demana a crits RTVV.

RECORDATORIS PER AL DARRER TRIMESTRE DE L'ANY

dimarts, 5 d’octubre de 2010 · 0 comentaris

PRESTACIONS SOCIALS

Ha quedat obert el termini per sol.licitar les prestacions socials corresponents a 2010. Podeu optar a tres tipus d’ajudes:

1.-Ajuda per fills ( no escolaritzats menors de 3 anys; estudis d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; ensenyament universitari; estudis regulats per la LOE o sistema educatiu vigent a la Unió Europea, i Educació Especial: disminuïts físics i psíquics.

2.-Ajuda per a oculars (montures, vidres, llentilles), dentals (pròtesis i obturacions), pròtesis auditives (audífons, motlles i adaptadors per audiòfons) i aparells ortopèdics (accessoris per a cadires de rodes, pròtesis especials o aportacions complementàries a les de la Seguretat Social).

3.- Ajuda als estudis dels treballadors (cicles formatius d'Educació Secundària; accés a la Universitat, Grau Mitjà i Superior; estudis d'Idiomes en Centres Oficials i altres cursos d'especialització.

Els interessats podeu presentar les sol.licituts fins el dos de novembre mitjançant l’imprés normalitzat que trobareu a Intranou, al Departament, Servici, Unitat o Àrea a la qual pertanyeu i a la Unitat de Relacions Laborals. Caldrà acompanyar-ho dels documents que en cada cas s’especifiquen: els justificants i les factures seran del tram comprés entre l’1 de novembre de l’any anterior fins el 31 d’octubre d’enguany. Les prestacions només es podran demanar quan el treballador haja cotitzat 180 dies. Veure el reglament que regula les prestacions socials.

DIES COMPENSATORIS

Es diuen compensatoris perquè ens “compensen” per les festes que cauen en dissabte o diumenge al llarg de l'any. Dels quatre dies que hi ha al 2010, tres encara estan sense gaudir. Per als treballadors de RTVV de Castelló, València i Alacant són el 11d'octubre (Pont del Pilar), el 7 de desembre (Pont Constitució) i el 29 d'octubre (Pont de Tots Sants).
Una de les novetats d'enguany és que el 29 d'octubre pot ser substituït per qualsevol altre dia de l’any si hi ha acord entre el treballador i el seu cap. Si no existeix este acord es gaudirà obligatòriament el 29 d’octubre.
Recordem que es tracta de dies que es lliuren però no es retribueixen. Cas d’haver-se de treballar, se substitueixen per un altre dia. Veure tot el calendari laboral.

ASSUMPTES PROPIS

Es tracta de dies en els quals no es va a treballar sense haver de justificar el per què. Ja sabeu que en el nou Conveni hi ha importants novetats. La primera d'elles és que en compte de cinc dies en són sis. La segona és que no es precís utilitzar-los abans d'acabar any i es poden gaudir fins el 15 de gener de l'any que ve. No són dies “graciables” com en l'anterior conveni, sinó que l'empresa està obligada a donar-los, independentment que, en alguns casos i per causes justificades, tingueu que buscar dies diferents als sol.licitats inicialment.

ACORDATS ELS SERVEIS MÍNIMS DE LA VAGA GENERAL DEL DIA 29

divendres, 24 de setembre de 2010 · 0 comentaris

Per primera vegada en una vaga general, la Generalitat i els sindicats convocants, Intersindical Valenciana, UGT i CCOO, han pactat els serveis mínims. Aquest acord ha estat possible perquè la Generalitat ha rebaixat considerablement moltes de les mesures proposades inicialment.

SERVEIS MÍNIMS A RTVV

La resolució del Consell diu textualment: "Medios de comunicación: Finalmente y en atención a garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, se establece como esencial el mantenimiento en los servicios informativos, fijándose unos servicios mínimos del 50% de los trabajadores que habitualmente realizan sus tareas para estos servicios, al no considerarse servicio esencial el resto de la programación".
L'empresa determinarà de forma individual i per escrit les persones afectades pels serveis mínims que, tal i com indica la resolució del Consell, únicament podran afectar els treballadors que habitualment estan adscrits a informatius.

ESTA REFORMA ÉS UNA ENGANYIFA I FA MÉS NEGRE EL FUTUR DE RTVV

dimarts, 21 de setembre de 2010 · 0 comentaris

Ja saps que amb la reforma laboral el comiat serà més barat i més fàcil a totes les empreses, però recorda que, si mantens el lloc de treball, les relacions laborals seran molt més difícils perquè a partir d’ara es modifica la negociació col.lectiva. S’obri la possibilitat que les empreses es despengen de determinades clàusules pactades als convenis col.lectius.


PASAR PER L'ADREÇADOR

-Les empreses podran modificar unilateralment, sense acord amb els sindicats, les condicions de treball pactades en conveni (horari, jornada, distribució del temps de treball, torns, funcions, mobilitat geogràfica…).

-Obri la porta a la desvinculació salarial: possibilita pagar salaris inferiors als fixats en conveni.

-Augmenta el dret empresarial de suspendre els contractes, introduint la suspensió amb reducció de jornada.

-Planteja retardar la jubilació i augmentar el còmput d'anys per a gaudir-la


INFORMA'T I ACTUA

Acudeix a l'assemblea que ha convocat la Intersindical el divendres dia 24 a les 10 del mati al saló d'actes del CPP de Burjassot. Intervindrà Vicent Mauri, coordinador d'Intersindical al País Valencià. També vindrà Xavier Izquierdo, assessor jurídic.

SI PENSES QUE LA REFORMA NO AFECTA RTVV ESTÀS MOOOLT EQUIVOCAT

dijous, 16 de setembre de 2010 · 0 comentaris

La reforma laboral ens fa més vulnerables a tots, amb indemnitzacions més barates. A partir d’ara les empreses podran rescindir contractes amb 20 dies d’indemnització per any treballat, amb un màxim d’una anualitat, quan tinguen pèrdues o preveuen tenir-les. Una disminució persistent d’ingressos pot justificar este tipus de comiat. Actualment un comiat improcedent es paga amb 45 dies per any treballat amb un límit de 42 mensualitats

LLEI DE REFORMA, LLEI DE L'EMBUT

Les empreses podran despatxar els treballadors argumentant causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Ja no s’exigeix, com ara, que perille la seua viabilitat.
La llei interpreta que hi ha causes tècniques per acomiadar quan es produeixen canvis, entre altres, en els mitjans o instruments de producció.
L'empresa pot argumentar que hi ha causes organitzatives de comiat emparant-se, per exemple, en l'existència de canvis en els sistemes i mètodes de treball del personal.
També serà causa de comiat l'existència de canvis en la demanda dels productes o servicis que l’empresa pretén col.locar en el mercat.

JARABA VA OBRINT CAMÍ

Les bases de la reforma laboral encaixen perfectament amb la licitaciò de l'estudi que ha encomanat Jaraba este estiu sobre el futur de RTVV. Precissament l’estudi que ha encomanat a una empresa externa haurà d’identificar els punts forts i febles del grup i el seu posicionament en el mercat actual, el model organitzatiu, el model de contractació de serveis amb la finalitat d’optimitzar costs i avaluar l'actual model de recursos humans i l’adequació de les plantilles a les necessitats de la casa dins de l’actual marc laboral. També analitzarà el model de producció, tant pròpia com aliena, i el seu encaix amb la política d’adquisició de continguts per tal que la seua qualitat estiga en consonància amb la seua rendibilitat.
Encara penses que això no va amb tu?
Continuarà...

LÒPEZ JARABA COMPLEIX UN ANY: ENTRADA DE CAVALL ANDALÚS I PARADA DE BURRA MANXEGA

dimarts, 31 d’agost de 2010 · 0 comentaris

Fa just un any, la Intersindical va dirigir una carta oberta a José López Jaraba amb motiu del seu nomenament com a Director General de RTVV. Aleshores ens preguntàvem si, després de l'etapa negra de Pedro García, finalment s'obria una porta a l'esperança. Malauradament, no ha sigut així.

LA PITJOR CONTINUITAT POSSIBLE

Jaraba entre la fidelitat als principis de la llei de creació de RTVV o al govern, ha optat pel govern. Entre la concepció de la ràdio i la televisió pública com a un servici públic o un servei de propaganda del PP, s'ha decantat per la propaganda.
És cert que el nou director general va començar el seu mandat reunint-se amb els sindicats, cosa que mai no va fer Pedro García, però el temps s'ha encarregat de demostrar que fou un miratge i que la política laboral de la casa continua caracteritzant-se per l'arbitrarietat i la prepotència.
La publicació del conveni col.lectiu tampoc ha impedit el seu desenrotllament trampós o el seu incompliment a seques. Com ara, el referit als salaris que continuen sense actualitzar i amb endarreriments que s'arrosseguen des del 2008.
Hi ha aspectes en els quals alguna cosa s'ha avançat, com ara en la transformació de treballadors temporals en indefinits que s'ha posat en marxa. Malauradament, l'empresa no ha mantingut el seu compromís de respectar este estiu tots els llocs de treball com l'any passat i això s'ha traduït en l'acomiadament d'alguns companys.

CAS SANZ: MÉS QUE SEXE

Un punt i apart mereix el cas de Vicente Sanz que ha aconseguit per a la ràdio i la televisió pública valenciana unes quotes de descrèdit social mai no vistes. I el senyor Jaraba cal reconèixer que no ha estat a l'altura de les circumstàncies. Ha reaccionat tard i malament. La Intersindical s'ha personat en el cas com acusació popular perquè considera que l'assetjament sexual del que s'acusa a Sanz és el fruit pervers de la seua despòtica política laboral, cosa que sembla que encara no ha entés el Director General.

MÉS POR QUE UNA PEDREGADA

Tampoc es pot dir que el senyor Jaraba haja fet molt per la contenció i racionalització de la despesa a RTVV. Què ha sigut del contracte-programa que va prometre Camps en les Corts fa dos anys? En compte d'això, el que ens hem trobat a finals d'agost és una licitació perquè una empresa de fora ens cobre 185.000 euros per dir als nostres directius com adequar el model organitzatiu i de gestió de la casa a l'actual conjuntura. I això, ens fa més por que una pedregada. Un any després podem dir que Jaraba és la personificació d'una forma de fer ràdio i televisió que es caracteritza per sumar manipulació, restar credibilitat, multiplicar l'endeutament i dividir la societat.

CONTRACTE-PROGRAMA, ERE, O GANES DE FOTRE?

divendres, 27 d’agost de 2010 · 0 comentaris

La Intersindical ha demanat una entrevista amb el Director General de RTVV, José López Jaraba, per tal que li explique el contingut i abast de la licitació que ha fet l'empresa amb l'objectiu de cobrir un “servici d'assistència tècnica consistent en l'elaboració d'un projecte per a adequar el model organitzatiu i de gestió de Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. (TVV) i Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. (RAV) a l'actual conjuntura audiovisual”. La licitació té un valor de 185.000 euros, apareix publicada en ple mes d'agost i té com a data límit el 6 de setembre.

La Intersindical ha manifestat al Director General la seua preocupació per l'abast i conseqüències d'esta licitació en la mesura que aborda una bona part de les qüestions que haurien de formar part del contracte-programa que reiteradament hem demanat. Este contracte-programa, on s'han d'abordar els objectius i la viabilitat de l'empresa, no pot ser el resultat de mesures unilaterals, sinó fruit del consens polític i la participació dels sndicats.
El fet que la licitació es realitze en ple mes d'agost i que establisca la data límit per participar-hi el 6 de setembre afegeix motius per pensar que l'empresa intenta actuar amb la més absoluta manca de transparència, cosa que sistemàticament acaba perjudicant els treballadors. En este sentit, no podem descartar que, lluny del contracte-programa que va prometre Camps en les Corts, s'amague la pura i simple preparació d'un ERE.
Des de la Intersindical exigim informació sobre el contingut i objectius de la licitació, per la qual cosa considerem imprescindible que el Director General done la cara i ens l'explique l'abast de la seua iniciativa.

INTERSINDICAL VALENCIANA DEMANA A JARABA QUE RECTIFIQUE LA CONTRACTACIÓ DE LA FILLA DE L'EX DIRECTOR DE RÀDIO 9

dimarts, 24 d’agost de 2010 · 0 comentaris

Intersindical Valenciana a RTVV ha sol.lcitat formalment al Director General de RTVV, José López Jaraba, que rectifique la contractació de Laura Gomar Piera, filla de l’ex director de Ràdio 9, Javier Gomar, per a cobrir la plaça d’Expert en Producció.
Esta secció sindical recorda que el lloc d'Expert en Producció fou creat a través de la convocatòria 5/1988 de 29 d'octubre del mateix any i apareix publicada en el DOGV 951 del 25 de novembre. Segons consta en aquest, el requisit que cal per cobrir la plaça és el de tindre “una experiència de 3 anys en tasques de direcció de producció en un canal de televisió”. També assenyala com a mèrits la formació acadèmica adequada per a la programació i gestió de recursos econòmics, el coneixement d'idiomes i l'experiència professional relacionada amb el lloc a cobrir. És evident que la persona contractada no compleix ni pot complir el requisit que es demana per cobrir el lloc de treball, ja que la seua experiència a RTVV es limita a un contracte com a becària.
Intersindical Valenciana considera especialment greu que en els moments difícils que travessa l'empresa, els criteris de contractació de directius i tècnics del màxim nivell passen per l’enxufisme i no per la qualificació professional. Amb un endeutament acumulat de 1.100 milions d’euros, deutes amb els proveïdors que superen l’any i retards en els pagaments compromesos amb els treballadors, resulta escandalosa la contractació d’una assessora que ni reuneix els requisitis ni la capacitat professional per ocupar un lloc retribuït amb més de 51.000 euros.
Si la Direcció General de RTVV no rectifica, Intersindical Valenciana denunciarà el contracte davant la Inspecció de Treball en entendre que s’ha fet de forma fraudulenta.

TALLER DE XAPA I PINTURA: RTVV ESTRENA LOGO

dimarts, 17 d’agost de 2010 · 0 comentaris

Incapaços de fer front a la desfeta econòmica que afecta RTVV i a la constant pèrdua d’audiència i credibilitat, els directius de la casa han decidit que el millor que es pot fer és gastar diners en canviar la imatge corporativa. El 9 i el roig com a senya d’identitat d’una ràdio i una televisió que més que un canvi de pintura necessiten una refundació urgent.
I mentre els directius estaven en l'operació de canvi de xapa i pintura, ens hem assabentat de la dimissió de Carles Gonzàlez Pitarch com a cap d'informatius de Canal 9. Des d'alguns mitjans s'ha apuntat com a causa de la seua dimissió que estava fart de la manipulació que s'ha instal.lat en els informatius. Cas de ser així, seria bo que prenguera exemple d'ell el seu homòleg a Ràdio 9, Juanjo Braulio, qui el passat 14 d'agost va censurar la reprimenda que va donar el Tribunal Constitucional a les Corts per impedir la tramitació de diverses iniciatives parlamentàries de l'oposició referides al cas Gürtel.

INDEFINITS: ACABAR AMB EL TAPÓ I ENCETAR LA NORMALITAT

dimecres, 21 de juliol de 2010 · 0 comentaris


L’empresa ja ha anunciat als 176 treballadors del departament de programes de TVV la seua conversió en indefinits. La firma es farà demà, dijous.

La conversió es realitza en aplicació del Conveni Col.lectiu i l’Estatut dels Treballadors i en el document que es firmarà s’explicita la seua nova condició de “treballador indefinit no fixe”. També es concreta si la seua dedicació és a temps complet o parcial. En el cas dels indefinits a temps parcial, l’empresa assegura que tots tindran garantit almenys un 70 per cent atés que s'ha fet una mitjana del temps treballat durant els últims dotze mesos.

UN PROCÉS OBERT


La llista de 176 treballadors no està tancada. Per tant si algú creu que està en el supòsit de ser convertit en indefinit i no ha rebut cap comunicació de l’empresa, li demanem que es pose en contacte amb nosaltres per intentar esclarir en quina situació es troba o repassar el seu expedient laboral.

LA RESTA A SETEMBRE

Recordem que la conversió de temporals en indefinits només afecta els treballadors de programes de TVV. La conversió dels treballadors de la Ràdio 9, de l’Ens i dels informatius de TVV està previst realitzar-la el el mes de setembre.

I A PARTIR D’ARA, LA NORMALITAT?

La normalitat és tot, menys el que ha passat. Els treballadors que reuneixen les condicions per a ser indefinits han de tindre reconeguda la seua nova situació des del mateix moment que compleix els requisits. L’empresa també està obligada per conveni a informar cada tres mesos a la Comissió Paritària sobre les noves conversions que aniran produint-se. Però per això, primer cal acabar amb el tapó que s’ha creat. Només aleshores podrem entrar en el que ha de ser la normalitat.

QUE BONICA ÉS L'ABUNDÀNCIA!: JARABA COBRA MÉS QUE ZAPATERO I CAMPS

dijous, 15 de juliol de 2010 · 0 comentaris

Segons hem pogut llegir en Levante, el Director de RTVV cobra més que el president del govern, José Luís Rodriguez Zapatero i que el president de la Generalitat, Francisco Camps. També cobren un potosí Lola Jhonson i Lluís Motes. És el premi a una gestió nefasta que sembla feta intencionadament per dinamitar la viabilitat de la empresa. Mentrestant, els treballadors continuem sense cobrar endarreriments que arroseguem des del 2008.
En estes circumstàncies, la proposta dels màxims directius de baixar-se el sou un 15 per cent -cosa que ja han fet Zapatero i Camps- és una veritable presa de pèl. Sobre tot quan, segons El País, l'any passat es van pujar el sou un 30 per cent d'una forma més que discutible.
Mentrestant, l'auditoria d'Ernst & Young torna a posar la viabilitat de l'empresa en l'ull de l'huracà.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.

ARXIU