SENSE PRESES, PERÒ AMB ALGUNA PAUSA

diumenge, 29 de març de 2009 · 0 comentaris

Els sindicats hem presentat a la Comissió Paritària dos documents en els quals hem fixat els criteris que haurien de regular qüestions tan importants com la transformació dels treballadors temporals en indefinits i l'aplicació de la jubilació parcial i els corresponents contractes de relleu. Ara, la pilota està en el teulat de l'empresa i no hi ha cap excusa per no avançar de forma decidida. On hi ha un abisme, a hores d'ara insalvable, entre l'empresa i la Intersindical és en la interpretació de les hores extraordinàries i la forma d'entendre el còmput quinzenal.

TRANSFORMACIÓ DE TEMPORALS EN INDEFINITS

L'empresa ha reconegut que pot assumir els criteris que hem presentat els sindicats firmants del conveni sobre la transformació dels treballadors temporals en indefinits i hem quedat en fer una nova reunió immediatament després de Pasqua on ens ha assegurat que ho tindrà tot “molt avançat”.
Entre els criteris que hem plantejat els sindicats figura que es consideren indefinits tots aquells treballadors temporals que complisquen el decret en una mateixa categoria laboral i considerant RTVV com a una única empresa. De la mateixa manera, sol.licitem a la direcció de la cadena que faça una “foto fixa” a data 15 de juny de 2006 i que convertisca en indefinits tots aquells treballadors que compleixen en estos moments o que han complit el decret i continuen treballant en l’empresa. L’empresa ha tingut bones paraules: “Estem segurs que anem a arribar a un acord” i “hi ha voluntat”. Ens sembla molt bé, però volem avanços.

CONTRACTES DE RELLEU

Diguem que hi ha desacord en el capítol econòmic de la jubilació i un apropament de postures pel que fa a l'aplicació dels contractes de relleu.
Les reclamacions econòmiques que hem fet inclouen que l'empresa abone la quantitat que falte per arribar al cent per cent del sou a aquells que opten per la jubilació parcial i que també els continue abonant el cent per cent de les aportacions que ara fa al pla de pensions fins que la persona jubilada arribe als 65 anys.
Respecte el contracte de relleu que cobrirà les jubilacions avançades, hi ha acord alhora d'assenyalar que es farà amb treballadors temporals de la casa i no amb gent de fora. També sembla haver coincidència alhora d'assenyalar que les contractacions es realitzaran de forma transparent i que, entre altres criteris, es tindrà en compte la titulació, l'antiguitat i la formació.

HORES EXTRAORDINÀRIES I CÒMPUT QUINZENAL

Durant les Falles l'empresa ha interpretat el conveni com ha volgut i ha sigut impossible acostar postures, segurament perquè a Pasqua pensa aplicar moltes de les mesures igual de malament. Nosaltres no podem acceptar, entre altres coses, que es realitzen còmputs quinzenals sense acotar-los primer, ni que es realitzen còmputs diferents per a diversos treballadors en un mateix esdeveniment, ni que no es respecten els caps de setmana per als treballadors que tenen horari de dilluns a divendres, ni que s'excedisca el límit de 9 hores ordinàries per dia. I no ho podem acceptar, ni ho acceptarem, perquè entenem que està fora de conveni.
Tot i això, l'empresa ha reconegut que s'han comés errors. Com ara, negar plusos de nocturnitat o festius o confondre hores ordinàries amb extraordinàries alhora de lliurar-les. De fet, ha desautoritzat totes les fulles que han fet alguns caps per interpretar el conveni al seu aire en forma de “nota interior” o fins i tot fent-les passar per suposades instruccions emanades de Relacions Laborals.
Hem quedat en dur a la pròxima paritària, per escrit, la interpretació de les qüestions més conflictives per tal d'intentar un últim esforç d'aproximació.

HORES EXTRAORDINÀRIES I CÒMPUT QUINZENAL

dimecres, 11 de març de 2009 · 0 comentaris

L'empresa ha començat a aplicar alguns aspectes del VIII Conveni de la pitjor manera possible: de forma precipitada, unilateral i distorsionant el seu contingut. L'exemple més flagrant el trobem en el pagament de les hores extraordinàries i en la imminent aplicació durant les Falles/Magdalena de l'anomenat comput quinzenal. La Intersindical ha detectat moltes irregularitats en la nòmina de febrer referides a les hores realitzades durant el mes de gener. A l'espera d'aclarir esta situació en la Comissió Paritària, hi ha una sèrie de qüestions que haurien de saber els treballadors i també alguns caps que pretenen ser més papistes que el Papa.


LES HORES EXTRAORDINÀRIES


Quantes hores extraordinàries es poden fer al dia a preu d'ordinàries?

Mai se'n poden fer més de dos al dia. Mai, vol dir mai, incloent Falles/Magdalena i tot tipus d'esdeveniment. A partir de la novena hora de treball, totes es paguen a preu d'extraordinàries.


Com es lliuren les hores extraordinàries?
Per regla general a un hora i 45 minuts per hora treballada. I si el teu cap et diu que la lliurança és d'hora per hora perquè t'ha de “substituir” l'únic que has de fer és gaudir la lliurança un altre dia, ja que les substitucions no són ni poden ser sempre necessàries. Finalment, eres tu qui decideix.


Què vol dir “substituir”?
Vol dir que necessàriament han de portar una persona de fora per fer la teua feina. Quan es redistribueix la feina entre els companys no hi ha substitució.


Què passa amb les hores extraordinàries fetes en cap de setmana?
Les hores extraordinàries són una prolongació de “la jornada ordinària”. Si a una persona que treballa de dilluns a divendres se li demana que realitze alguna hora en dissabte o diumenge, ho fa fora del seu còmput setmanal. Això significa que ha de cobrar el plus de treball en festiu i generar almenys tres hores extraordinàries.


A quin preu es paguen?
En el cas que hem plantejat en la pregunta anterior s'han de pagar com a extraordinàries i en cap cas com ordinàries com està intentant l'empresa. El contrari seria tant com donar per bo que un treballador pot ser cridat a treballar un cap de setmana per a fer hores extraordinàries a un preu inferior al que costa una hora ordinària d'aquells que treballen en jornada intensiva de cap de setmana.


Tots els treballados poden fer hores extraordinàries?
Segons l’Estatut dels Treballadors, els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries. La filosofia de la llei, que nosaltres compartim, és que si calen hores extraordinàries el que ha de fer l'empresa és ampliar-los el contracte. L'Estatut dels Treballadors si que preveu l'existència del que anomena “hores complementàries” però la seua aplicació és més que discutible ja que, mentre no es demostre el contrari, no es troben arreplegades en els contractes individuals. Tampoc estan en el Conveni, ni han sigut negociades i consten per escrit. Pensem que en estes condicions ningú que tinga un contracte a temps parcial pot ser obligat a fer cap hora de més si no l'interessa. I per descomptat, no hauria d’acceptar fer-ne si se li paga a un preu inferior al d’una extraordinària. És la seua elecció.

EL CÒMPUT QUINZENAL

Quan s'aplica el còmput quinzenal?

En Nadal, Magdalena, Falles, Sant Joan, Setmana Santa, 9 d'octubre i fins un màxim de tres esdeveniments de caràcter extrraordinari que ara mateix no estan establerts. La primera vegada que s'apliquen serà per tant en Falles/Magdalena.

Com s'aplica el comput quinzenal?
La forma d'aplicar-lo te l'expliquem en la columna de la dreta.

A qui s'aplica el còmput quinzenal?
El còmput quinzenal únicament es pot aplicar a aquells que formen part del “personal adscrit als operatius”. És a dir: que formen part d'un operatiu especial destinat a cobrir un esdeveniment especial que són les Falles/Magdalena. Que quede clar: Falles/Magdalena, només Falles/Magdalena i res més que Falles/Magdalena.

Sobre quina jornada s'aplica el còmput quinzenal?
Únicament sobre la que té cada treballador. Es a dir, un treballador que fa 35 hores en 5 dies, pot ampliar la jornada només durant eixos cinc dies, però no el cap de setmana. Les hores que puga treballar en cap de setmana estan fora del còmput quinzenal i es cobren i lliuren com sempre

El còmput quinzenal és incompatible amb el cobrament d'algun plus?
No té res a veure. Durant Falles/Magdalena i altres esdeveniments especials s'apliquen el mateixos criteris que la resta de l'any. Per tant: Totes les hores extres que faces entre les 22.00 i les 06 de la matinada porten un plus de nocturnitat. Es considerarà nocturna tota la jornada si comença i finalitza entre les 21 hores i les 07 del matí següent. Els festius porten plus de festiu. Per exemple, treballar el dia de Sant Josep, en totes les circumstàncies, porta incorporat el cobrament d’un plus de festiu. I per descomptat, el corresponent dia de compensació.

LLIBRE D'ESTIL DE LA CASA: CENSURA I MANIPULACIÓ

diumenge, 8 de març de 2009 · 0 comentaris

Els informatius de Ràdio Nou i Canal 9 han evitat i minimitzat la importància informativa del cas “Gürtel” i de la presumpta implicació en l’afer del president de la Generalitat i d’altres càrrecs del PP valencià. En els dos mitjans s’ha destacat que és un cas menor, s’ha minimitzat el seu impacte, s’ha obviat l’oposició i només s’ha escoltat la veu del Consell i del PP.

L’informatiu d’este migdia de Ràdio Nou ha abordat l’afer Gürtel a les 14:40, 40 minuts després de començar l’informatiu i sense citar el tema als titulars. Els nostres oients han escoltat un tall de veu de Francisco Camps, un altre de Vicente Rambla, un de Rita Barberà, un de María Dolores de Cospedal i un altre d’Esperanza Aguirre. De l’oposició només s’ha donat un tall de veu de Jorge Alarte. Durant la vesprada d’ahir, Ràdio Nou va informar a les nou de la nit amb dos talls de veu del vicepresident del Consell Vicente Rambla. En cap moment es va escoltar cap membre de l’oposició ni cap veu més que la del PP. El mateix tractament s’ha fet este matí en el “Bon matí”.

Pel que fa a Canal 9, l’informatiu de les 14:00 hores ens ha permés escoltar a Camps, Rita Barberà i María Dolores de Cospedal. Ni una opinió de l’oposició. Anit, la notícia va quedar amagada en mig del noticiari entre Iberdrola i la gira anglesa de Michael Jackson.
Evidentment, tampoc no s’ha fet cap referència a un tal Pedro García, que apareix citat en l’acte judicial de Baltasar Garzón i que ens agradaria saber si és el nostre director general.

Des de la Intersindical Valenciana en RTVV tornem a denunciar que el tractament informatiu del “cas Gürtel” en les nostres empreses no respon a criteris professionals i periodístics sinò a la necessitat de protegir el PP valencià i, molt especialment, el President de la Generalitat.

La Intersindical reitera que ha portat el cas de la manipulació política a la Sindicatura de Greuges i que prendrà totes les mesures sindicals i legals per aconseguir que RTVV responga als criteris per als quals va ser creada i que estan recollits en la Llei de Creació de la nostra empresa.

Reiterem, de nou, que els treballadors de RTVV ens sentim avergonyits per la política informativa dels responsables de la nostra empresa i demanem que es respecten els principis de pluralitat, veracitat i imparcialitat informativa.

Burjassot, 6 de març de 2009

ON ESTAVES I QUÈ FEIES EL 15 DE JUNY DEL 2006?

dimecres, 4 de març de 2009 · 0 comentaris


On estaves i què feies el 15 de juny de 2006? No és una pregunta capriciosa. Si eres treballador temporal de RTVV, hauries de buscar la resposta perquè d'ella podria dependre la teua estabilitat en el treball. Va ser eixe dia, el 15 de juny del 2006, quan va entrar en vigor el decret que permet la conversió en indefinits de molts treballadors temporals.
Amb el nou conveni col.lectiu, l'empresa es compromet a deixar la forma parcial i arbitrària que ha caracteritzat fins ara l'aplicació del decret i a generalitzar-lo a tots aquells treballadors que complisquen els requisits. A més, accepta que els sindicats controlen el procés de conversió des de la Comissió Paritària.
Vols saber si compleixes els requisits? Si estaràs tu entre ells? Porta’ns la teua vida laboral o els teus contractes i una nòmina recent o escriu-nos a intersindical@rtvv.es. El procés comença ja. Per a més informació, punxa ací.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.