ESTABILITAT LABORAL: DE TEMPORALS A INDEFINITS

dimecres, 4 de febrer de 2009 ·

EL QUE DIU EL VIII CONVENI


"Article 19.2 Estabilitat en l’ocupació: Las partes firmantes de este convenio reconocen la necesidad de la existencia de un marco estable de empleo en el seno del Grupo RTVV.
A tal efecto y con objeto de dar el mejor cumplimiento al Art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores durante la vigencia del presente acuerdo, acuerdan:
Adquirirán la condición de trabajadores indefinidos en los términos del Estatuto de los Trabajadores y con respeto a los principios de acceso a la Administración Pública, los trabajadores que estén contratados durante un plazo superior a 24 meses en un período de 30, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, excepción hecha de los contratos formativos, de relevo e interinidad.
La Comisión Paritaria será informada trimestralmente sobre la aplicación y cumplimiento del presente artículo."


LA SEUA INTERPRETACIÓ PAS A PAS


“....los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad...”

Per a complir els requisits, els treballadors han d’haver treballat 24 de 30 mesos seguits o interromputs en dos o més períodes. És a dir, complirien la norma els que estiguen treballant 24 mesos i un dia.

“... para el mismo puesto de trabajo...”
S’entén com el manteniment de la mateixa categoria laboral o, en el cas, de les mateixes funcions. Els canvis de denominació del lloc de treball no afecten el dret del treballador sempre que éste puga demostrar, a través de testimonis o dels mateixos sindicats, que continua realitzant les mateixes funcions.

“....con la misma empresa....”
RTVV està formada per un ens públic i dos empreses que són societats anònimes, la ràdio i la televisió. En matèria laboral, RTVV és una “contractadora” única. Té un únic director general, un Consell d’Administració, un conveni col.lectiu i un comité d’empresa. Per tant, si ens trobem un treballador que compleix els requisits havent passant d’una empresa a una altra dins RTVV, entenem que efectivament el compleix.

“...sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada....”
La continuïtat d’un lloc de treball que passa d’una empresa pública a una empresa subcontractada, una productora per exemple, pot mantindre el dret del treballador. Seria una subrogació de contracte per una continuació de l’activitat.
Tot i això, esta situació només es produirïa si, efectivament, hi haguera una continuació de l’activitat, és a dir, una continuació del programa per al qual estava contractat el treballador.

“...Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de contratos formativos, de relevo e interinidad...”
No són “zapateros” els contractats de pràctiques (formatius), els interins (que substitueixen un altre treballador), o els de relleu (els que substitueixen un treballador jubilat parcialment fins a la seua jubilació definitiva).

DES DE QUAN COMENCEN A COMPTAR ELS 24 MESOS?


La resposta està en la Disposició Transitòria Segona de l'Estatut dels Treballadors:
“...Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir del 15 de junio de 2006. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 2006”.
El comptador s’estableix a partir del 15 de juny de 2006 i del contracte que tenia el treballador en eixe moment. Si el 15 de juny de 2006, el treballador portava ja un any de contracte, se li computa ja als efectes del compliment de decret.


ÉS EL MATEIX SER TREBALLADORS INDEFINIT QUE FIXE?


No, ja que només es pot ser fixe de plantilla si es supera un procés de selecció. Els fixos de plantilla tenen un article a banda en el conveni. La Sindicatura de Comptes ja li demana a l’empresa en l’últim informe publicat que faça la distinció entre les dues classes de treballadors.

CREC QUE COMPLISC EL DECRET, QUÈ FAIG?

La Intersindical es posa a la teua disposició. Escriu-nos a l’adreça de correu electrònic intersindical@rtvv.es. Ens deixes un telèfon i ens posarem en contacte amb tu per donar-te cita. Si ens portes els teus contractes i les teues nòmines, t’assessorarem i, si vols, podem interessar-nos pel teu cas a través de la comissió paritària. L’objectiu és fer una radiografia el més completa possible de la situació dels temporals en RTVV i aportar la major quantitat de noms a la mesa de negociacions.


PER QUÈ EL NOU CONVENI ÉS UN PAS CAP A L'ESTABILITAT?


La redacció de l’article 19.2 del conveni col.lectiu recull pràcticament el mateix que l'Estatut dels Treballadors però té una enorme importància per a la Intersindical:

- A efectes judicials, permet al treballador invocar, a més de l’Estatut dels Treballadors, el Conveni Col.lectiu a l’hora d'exigir el seu compliment davant l’administració de justícia.


-Des del punt de vista sindical, obri la porta a les seccions sindicals firmants del conveni a tindre informació i control sobre els treballadors afectats així com fer de mediadores a l'hora de plantejar casos de treballadors concrets. Es tracta de la primera vegada que les seccions sindicals podem tindre accés a esta possibilitat.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.