LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR PAS A PAS

dimecres, 18 de febrer de 2009 ·
EL QUE DIU EL CONVENI

Article 25.6. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo a la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, en los términos previstos en el presente convenio. A tal efecto, los responsables de los centros directivos, oídos los representantes de los trabajadores, podrán flexibilizar las jornadas y horarios de trabajo de forma que se garantice tanto la prestación del servicio del trabajador como la mejor adecuación a éste de su jornada de trabajo. En este supuesto no se devengará el plus de flexibilidad.Por ello, si el trabajador tuviese que entrar fuera de su horario de trabajo o flexibilizar el mismo, de acuerdo con su unidad orgánica, se podrá alargar la jornada o existirá una “bolsa de horas” que se irán recuperando de mutuo acuerdo y según las necesidades del Departamento.

LA CONCILIACIÓ PAS A PAS

Qui pot sol.licitar l’aplicació d’este article?

Poden sol.licitar l‘aplicació d’este article tots els treballadors de RTVV que estiguen en els supòsits que marca el conveni. Els més beneficiats són aquells que tenen fills menors d’edat o discapacitats o pares al seu càrrec que necessiten atenció.

La conciliació de la vida laboral i familiar és un dret individual que ha de ser sol.licitat per cada treballador i que no pot ser imposat per l’empresa ni tampoc es pot sol.licitar o concedir amb caràcter col.lectiu.

Com s’aplica?

Bàsicament, el conveni preveu dos formes d’aplicació:

1- Flexibilització de la jornada laboral, és a dir, córrer l’horari d’entrada i eixida per ajustar-lo a les necessitats familiars. Per exemple, un treballador que fa la jornada de 8-15 hores i que necessita portar els fills a escola. Pot sol.licitar i obtindre l’horari de 9-16 hores.

2- La bossa d’hores, que permet fer menys hores, acumular-les i tornar-les segons l’acord al qual arribe amb l’empresa. És el cas del treballador que fa l’horari de 8-15 hores i que sol.licita una hora diària per portar els fills a escola. Pot decidir fer una hora menys al dia i tornar-la en una vesprada setmanal o treballant els festius, entre d’altres possibilitats. En este cas, s’ha d’arribar a un acord amb l’empresa de manera que la tornada de les hores siga beneficiosa per a les dos parts.

Incompatibilitats de la conciliació laboral

El treballador que sol.licite la flexibilització de l’horari per ajustar-lo a la vida familiar no podrà cobrar plus de flexibilitat ja que és ell el que sol.licita la conciliació.

Altres novetats en la conciliació previstes al VIII conveni

- Setze dies naturals de lliurança per inscripció al registre d’unions de fet de la Comunitat Valenciana. Fins ara, només s’incloïa esta possibilitat davant el matrimoni.

- Permís per assistència a tècniques de fecundació assistida. Fins ara, el permís per a tècniques prenatals només afectava la realització d’exàmens prenatals i classes de preparació al part.

- Permís per interrupció d’embaràs. Sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant si la treballadora no es troba en situació d’incapacitat temporal.

- Permís per paternitat: Tres dies més sobre els previstos a la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

- Permís per acompanyar al metge a ancians i discapacitats a càrrec del treballador: Fins ara, només estava prevista esta possibilitat per acompanyar els fills menors d’edat al metge.

- Permís per violència de gènere: La treballadora víctima de la violència de gènere tindrà dret a la reducció de jornada amb reducció proporcional de la retribució. Quan la reducció de la jornada no supere l’hora diària, no generarà deducció de retribucions. Podrà sol.licitar també flexibilització de la jornada o l’adaptació de la jornada laboral.

- Sis dies d’assumptes propis (moscosos) per a tots els treballadors en comptes de cinc que hi havia fins ara.

- Permís per assistir a qualsevol examen, incloses les proves d’accés a l’administració pública i sense límit màxim. Fins ara, només es podien gaudir 10 dies com a màxim i no incloïa les proves d’accés a les administracions públiques.

- Reducció de la jornada en una hora sense reducció de retribució per a pares amb fills amb discapacitat o treballadors que tinguen la custòdia legal de discapacitats. Si la reducció de la jornada és de més d’una hora diària, es farà una reducció proporcional de la retribució.PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.