NI POC, NI MIQUETA, NI GENS

dijous, 29 d’abril de 2010 · 0 comentaris

Ni poc, ni miqueta, ni gens. Això és el que hem tret en clar de la darrera reunió de la Comissió Paritària. L'actitud de l'empresa en qüestions com l'estabilitat laboral o el no pagament dels endarreriments ha arribat a uns extrems que considerem intolerables.TRANSFORMACIÓ DE TREBALLADORS TEMPORALS EN INDEFINITS

El compliment d'una llei hauria de ser un fet normal i i automàtic i mala cosa és que tingam que lluitar per aconseguir que s'aplique l'article 15/5 de l'Estatut dels Treballadors on es regula la transformació de treballadors temporals en indefinits. El Conveni Col.lectiu recull el contingut d'este article i afegeix que la Comissió Paritària serà informada trimestralment sobre la seua aplicació i compliment.
El dret dels sindicats a ser informats sobre l'aplicació i el compliment de la mesura se'n deriva de l'obligació de l'empresa de complir la conversió de treballadors temporals en indefinits. Sense esta obligació el dret a l'esmentada informació seria un frau. I un frau és constatar que a estes altures l'empresa no ha convertit en indefinit ni un sol treballador temporal.
L'empresa, en la reunió de la Comissió Paritària ens ha comunicat el “compromís formal” de fer una conversió “massiva” de treballadors temporals en indefinits abans de l'estiu. És a dir, abans del 21 de juny. Hem de dir que la falta d'explicacions i concrecions ens han sonat més a una nova excusa que a una promesa seriosa.

ARA, PITJOR QUE FA UN ANY ?

L'article 19/2 del Conveni està pensat com una eina d'avanç en la estabilitat de l'ocupació. L'any passat, davant el fet que no estaven produint-se contractes indefinits, l'empresa va optar per comprometre's a que durant l'estiu cap treballador aniria al carrer. Enguany, l'empresa no ha plantejat un canvi de postura, però tampoc s'ha volgut comprometre a res.
D'esta manera, transcorregut un any, ens trobem què l'empresa segueix sense fer indefinits i sense un compromís ferm de mantindre els llocs de treball. Tot això agreujat pel fet de que ja s'ha anunciat el final d'alguns programes amb els corresponents interrogants sobre el futur dels seus treballadors. Com és possible?

ENDARRERIMENTS SALARIALS

Els compromisos econòmics formen part del conveni i la falta de pagament és un incompliment del conveni. Com es pot justificar que continuen pendents endarreriments del 2008? Com és possible que s'ignoren conceptes salarials pactats en conveni? Com pot ser que no cobrem increments establerts als Pressupostos de la Generalitat i que tots els treballadors públics ja han cobrat?


FINS A QUAN DURARÀ LA PROVISSIONALITAT?

No podem ignorar que estos fets es produeixen en un moment en el qual s'ha instal.lat en la casa un sentiment de provisionalitat arran de la marxa de Vicente Sanz. Es tracta d'un buit que cal omplir perquè RTVV no pot permetre's el luxe d'estar sense un Secretari General legitimat per a ser-ho i a ple rendiment. No podem entendre que qüestions ben polèmiques com les bases per a la contractació dels treballadors en pràctiques s'haja fet a tota velocitat i sense importar les irregularitats que han anat eixint pel camí mentre que altres qüestions es troben tancades en un calaix.

GLUB, GLUB... TOT D'UN GLOP

dimecres, 28 d’abril de 2010 · 0 comentaris

El Consell d'Administració de RTVV , amb els vots del PP, ha aprovat la convocatòria dels contractes de pràctiques per al 2010. I ho ha fet a pesar de conèixer de sobra les irregularitats que conté. La primera d'elles és que s'ha introduït una categoria laboral, la dels TMA, que ni ha existit, ni existeix en el Conveni. La segona és que el Director General designarà tots els membres dels tribunals sense el mínim respecte als principis d'imparcialitat i independència.

La Intersindical ja va fer arribar les seues crítiques i els seus plantejaments a tots els membres del Consell d'Administració. Al final però, ha pesat més l'obediència deguda que el respecte al Conveni Col.lectiu, l'Estatut dels Treballadors i l'Estatut Bàsic del Treballador Públic. Ara, l'únic camí que ens han deixat és anar als tribunals.

Ens consta que la decisió no ha sigut agradable per als consellers del PP. Si més no, perquè la nova convocatòria de pràctiques resta al Consell d'Administració tot tipus de protagonisme en els processos de selecció. Però no han dubtat ni un segon en el compliment del seu deure: glub, glub i s'han empassat tota la convocatòria d'un glop. Bon profit, don Emilio.

PREPARANT "LA CANTERA"


En la baremació dels contractes de pràctiques d'enguany figura com a novetat que s'atorguen un màxim de tres punts a aquells que acrediten haver gaudit de beques formatives o professionals. Estos 3 punts, determinants en la selecció, no figuraven en anteriors convocatòries, on es valorava més l'expedient acadèmic.
Això aclareix perquè la Direcció de RTVV ha tingut tant d'interés en duplicar el nombre de becaris (una selecció que no passa per cap control dels sindicats). D'esta forma l'empresa crea una "cantera" de 140 llocs de treball (entre pràctiques i becaris) on no hi ha garanties de control en la contractació i on tindrà TMA de sobra per a maniobrar.No és que ens semble malament fer "cantera" si és per reforçar o millorar l'equip, el que ens preocupa és que l'objectiu últim puga ser utilitzar-la contra l'equip. El sanzisme en estat pur.
 
I LA BOLA CREIX, I CREIX
 
El consell d'Administració, amb els vots en solitari del PP, ha autoritzat negociar un prèstec a llarg termini, amb l'aval de l'Institut Valencià de Finances, pels 32 milions d'euros que RTVV havia d'amortitzar enguany amb dos bancs alemanys. S'ajornarà el pagament i creixerà l'endeutament, que a data del 31 de desembre passat, era de 1.099 milions d'euros.

TMA: SENYORES I SENYORS, AÇÒ, CANTA!

diumenge, 25 d’abril de 2010 · 0 comentaris

La Intersindical ha demanat una entrevista al President del Consell d'Administració i ha iniciat contactes amb els consellers per tal d'explicar-los les irregularitats que, al nostre parer, envolten la contractació dels treballadors en pràctiques. Pensem que en les actuals circumstàncies el Consell d'Administració no hauria d'aprovar la convocatòria. Cas de fer-ho serem nosaltres els que intentem parar-la en els tribunals. Ens trobem davant la suma d'una decisió equivocada de l'empresa que no compartim i d'una herència de l'exsecretari general que no podem tolerar.
Nosaltres donem les dades. Les conclusions són cosa vostra.

Preses injustificades

L'empresa, malgrat les preses que té en crear la categoria de Tècnics en Mitjans Audiovisuals, no ha mostrat cap interés en reunir la comissió on s'hauria de negociar.

Modificació fraudulenta del Conveni

L'empresa ha volgut crear l'esmentada categoria únicament per a les contractacions en pràctiques. I està tan obsessionada en aconseguir-ho que ha modificat el Conveni Col.lectiu de forma fraudulenta en comptar únicament amb els vots d'USO i UGT, sabent que són clarament insuficients.

Tribunals elegits a dit

L'empresa no s'ha conformat en crear fraudulentament una nova categoria laboral. També pretén controlar els membres dels tribunals de pràctiques. Per aconseguir-ho, ha decidit que serà el Director General qui els anomene a tots.

Becaris: que hi ha darrere?

Als fets anteriors cal afegir que l'empresa ha convocat 70 places de becaris, més del doble que en la convocatòria. A més, cobraran un 36 per cent més que abans. No és que ho trobem mal, és que no ens fiem de les seues intencions.

Més peces per al trencaclosques

L'empresa, que en l'anterior convocatòria ja havia creat per als becaris la categoria de Tècnics en Mitjans Audiovisuals,l'elimina en l'actual i en crea una altra que es diu “operadors” a seques. D'esta manera, els treballadors de TMA en Pràctiques faran d'operadors de càmera, d'il.luminació i d'equips i els becaris afegiran la possibilitat de fer també la d'operador de sistemes, de grua i de só. Quin és el joc?

VICENTE SANZ GUANYA BATALLES DESPRÉS DE MORT?

dimecres, 21 d’abril de 2010 · 0 comentaris

La Comissió Paritària ha aprovat amb el vots d'USO i UGT la creació per als treballadors en pràctiques d'una categoria nova que no existeix al Conveni: la de Tècnic en Mitjans Audiovisuals (TMA). La iniciativa és fruit d'una obsessió de Vicent Sanz que pretenia fer-la servir per “donar una lliçó” al col.lectiu de tècnics de la casa que en el futur es vol integrar en esta categoria.
Considerem que no té trellat que els treballadors en pràctiques entren a fer pràctiques en una categoria que únicament existeix per a ells. A tots ens pareixeria absurd que un metge entrara a un hospital per a fer pràctiques d'una especialitat que allí no existeix. Però RTVV és una altra cosa....
USO i UGT no tenen prou vots per a crear una nova categoria laboral perquè el Conveni i l'Estatut dels Treballadors exigeixen una majoria qualificada que entre els dos no tenen. I per això, denunciarem l'acord.
Entenem que fer una nova categoria laboral ha de ser fruit d'una veritable negociació en la qual es comence per concretar les necessitats de l'empresa, la quantitat de treballadors afectats, el pla de formació que implica posar-la en marxa i la clara definició del lloc de treball i la forma en la qual s'exercirà. La realitat però és que darrere només hi ha una simple maniobra de Vicente Sanz. La pregunta és: per què l'ha feta seua Jaraba?

PLANEJANT SOBRE L'ONA DE LA LA IMPARCIALITAT I LA PROFESSIONALITAT

El recent Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no permet que les comissions de selecció es facen com fins ara i exigeix que es garantisca la imparcialitat i la professionalitat. També impedeix la presència de personal d'elecció o designació política i obliga a que tots el seus membres siguen de plantilla. D'altra banda, determina que aquells que formen part de les comissions de selecció ho són a títol individual i no poden estar en representació de ningú.
Per aplicar la nova normativa, a l'empresa no se li ha ocorregut altra cosa que dictar que siga el Director General el que designe sense cap tipus de limitació a tots i cadascuns dels membres dels tribunals.
La idea no ha desagradat a UGT i USO que li han donat suport amb la condició de mantindre la seua quota sindical a pesar que es farà a través de persones que aniran a “títol individual”.
La Intersindical considera que el paper dels sindicats no és reclamar un tros de cap pastís, sinó fiscalitzar que els processos de selecció es realitzen amb imparcialitat i transparència.

PROPOSTA DE LA INTERSINDICAL: PER SORTEIG

La proposta que hem presentat en la Comissió Paritària planteja pràcticament el que es fa en l'ensenyament: “Per tal de respectar els principis d'imparcialitat i professionalitat plantegem que el Director General anomene el President de cada tribunal i que els altres 5 membres que falten siguen triats a través de sorteig entre els treballadors de plantilla de categoria igual o superior a aquella per a la qual s'oferten les places.
2- Els sindicats tindran accés als expedients i podran verificar les baremacions realitzades seguint els criteris establerts en la convocatòria. També podran estar presents en entrevistes sense veu i sense vot. Les possibles incidències seran comunicades per escrit al president del tribunal i la direcció general.
3- L'empresa, juntament amb els sindicats, s'encarregaran de realitzar la llista de treballadors que poden optar a formar part de cada tribunal. També seran els que realitzen el sorteig”.

MATEMÀTIQUES CREATIVES

Fins ara, cada tribunal estava format per per 2 membres del Consell d'Administració, 2 de l'empresa i 2 dels sindicats.
Amb la proposta aprovada ja no estarà el Consell d'Administració i ,per tant, els representants del PP,PSOE i EU. Tampoc estaran els sindicats com a tals.
D'esta manera, el Director General, designarà lliurement dos terços de tots els membres del tribunal, més la tradicional part de representació sindical que li correspon a USO.

UN DESPATX TANCAT NO ÉS EL MATEIX QUE UN DESPATX BUIT

Lògicament, el senyor Jaraba no designarà ningú perquè no coneix ningú. El que farà és passar la pilota a la quarta planta que és on realment es confeccionarà la llista de membres dels tribunals.
Jaraba firma i el “cuarto de caballería” ataca... Des d'un despatx tancat que no és el mateix que un despatx buit.
I entre tantes fanecades de poder, UGT no pensa en altra cosa que en la seua parcel.leta que, com a molt, és un test amb un gerani. El seu gerani.

OJO AL DATO

Naturalment, si no ho impedim, els criteris que s'estableixen per a la selecció dels treballadors en pràctiques seran els mateixos que s'utilitzaran si es convoquen oposicions.

REFUNDAR RTVV

diumenge, 11 d’abril de 2010 · 0 comentaris

La situació a la qual ha arribat la RTVV ja no admet pedaços. Ja no és qüestió d'anomenar un nou director general, d'introduir alguna millora en la gestió o d'intentar donar-li una aparença més plural. L'únic que pot salvar la ràdio i la televisió pública valenciana de la desfeta econòmica, el descrèdit social i la vergonya col.lectiva és una veritable refundació basada en un contracte programa seriós i consensuat, el compromís amb el pluralisme, la transparència informativa i un nou plantejament de les relacions laborals.

UNA HERÈNCIA QUE FA PUDOR

El que tenim en matèria laboral és una herència de Vicente Sanz basada en la prepotència i l'arbitrarietat i posada al servei dels interessos del PP i dels propis interessos personals de l'exsecretari general. L'herència que ens ha deixat la seua gestió és una precarietat laboral vergonyant, centenars de contractes fraudulents al marge de les borses de treball i de les categories laborals, el menyspreu a la normativa laboral i la distorsió de la representació dels treballadors a través d'un sindicat groc alletat des de la quarta planta de Burjassot. Per capgirar esta situació cal un nou marc de relacions laborals en el qual es respecten la llei i els compromisos i es negocie des de la bona fe.
I això encara és més difícil que començar de zero perquè primer caldrà buscar una eixida a les irregularitats que estan arrossegant-se des de fa molts anys. Entre elles la negativa a transformar els treballadors temporals en indefinits i el no reconeixement del treball real que fan aquells que tenen un fals contracte de guionistes.

UN DESPATX TANCAT, UNA GESTIÓ PARALITZADA

En la quarta planta hi ha un despatx tancat, el de Vicent Sanz. Ell és el que ho feia tot. I en anar-se'n, el despatx s'ha quedat buit i la gestió marcada per la inèrcia. Per la seua inèrcia. Esta empresa no pot permetre's el luxe de no tindre un secretari general a ple rendiment i eixe paper no es pot fer des de la sèptima planta.

CONTAR-HO TOT I CONTAR-HO BÉ


La principal raó d'existir d'esta empresa és la d'informar i cal assumir que la manipulació és un frau a tots els valencians. Per tal d'aconseguir-ho cal voluntat política, però també posar els mitjans de control que propicien el compliment dels principis establerts en el llei de creació de RTVV. Cal un nou sistema per elegir el director general, constituir el Consell Audiovisual i donar més protagonisme a la Comissió de Control de RTVV i al Consell d'Administració. I, sobretot, cal constituir els comités de redacció a la ràdio i la televisió. Un plantejament que hem fet sovint des de la Intersindical i que és compartit pel Síndic de Greuges.
Esta casa s'ha caracteritzat des de fa molt de temps per sumar manipulació, restar credibilitat, multiplicar deute i dividir la societat. Ara, caldria afegir el descrèdit que implica tindre un ex director general esguitat pel cas Gürtel, un ex secretari general imputat en un seguit de delictes d'assetjament sexual i un director general sobre el que comencen a caure sospites sobre la seua actuació en el cas Sanz.


MÉS DINERS, MÉS SERVEI PÚBLIC

És ben conegut que la situació econòmica de RTVV és insostenible a causa de la mala gestió i el clientelisme. Posar remei a este estat de coses però, va més enllà de posar diners a fons perdut. Cal redefinir la ràdio i la televisió que volen els valencians i assegurar la seua viabilitat a través d'un contracte programa consensuat que aposte per una ràdio i una televisió amb vocació de servei públic.

EL CORRIDO DE PEDRITO Y SUS MARIACHIS

divendres, 9 d’abril de 2010 · 0 comentaris


Entre el dia huit i el nou de març, pica i cou el que s'ha dit en la premsa sobre Canal 9.

En despertar-nos el dijous, sabem que 11 factures vinculen RTVV amb les empreses corruptes de la trama Gurtel. Qui ha dit que els regals no tenen factura?

En arribar al croissant, ja ens hem assabentat que Canal 9 va fer 183 contractes verbals irregulars per a la visita del Papa. El verbo se hizo carne i habitó entre nosotros.

I ens xorra el café amb llet admirant l'habilitat de El Bigotes per treure comissions fins i tot de la propaganda institucional de la Diputació de Castelló en Canal 9. Fabra, Fabra, com t'han venut esta cabra?

Quan encara no ens hem torcat la boca i ja hem sabut que el sumari del cas Gurtel destapa que la visita del Papa li va costar a RTVV cinc milions més del que ens havien dit quan es pensaven que ens xuclàvem el dit.

Arriba l'endemà,divendres, i sumant, sumant, ja són 11 els milions gastats per RTVV en la visita del que s'ha convertit en Santo Chollo. I els treballadors de la casa sense cobrar els endarreriments que ens deuen. Cosa lògica on la devoció pinta més que l'obligació.

I mullant la magdalena en el café descobrim que a Pedro García se li havia quedat xicotet Burjassot i que aspirava a entrar en la multinacional del toco-mocho que preparaven els correes i els bigotes.

A estes altures, difícilment podriem sorprendre'ns de que entre col i col apareguera una lletuga. És a dir, de que entre mata i Matas, aparegueren suposats suborns a directius de Canal 9 de la mà de José Luís Moreno, el creador de Rockefeller.

Mentrestant, els treballadors de RTVV continuem sense cobrar els endarreriments....

CAS GÜRTEL: L'ESPOLI DE RTVV

dimarts, 6 d’abril de 2010 · 0 comentaris


Les primeres informacions del cas Gürtel demostren l'espoli al qual ha estat sotmesa RTVV i que ha propiciat l'estat de fallida en el qual es troba. Una ràdio i una televisió en la qual el PP ha manipulat la informació i ha gastat els seus diners sense més mires que els propis interessos i els dels seus amics.
No ha hagut escrúpols per utilitzar la visita del Papa ni la trobada de les famílies... El seu lema ha sigut guanyar diners i guanyar diners. I encara no sabem pràcticament res del sumari.
El tractament de la informació donada per Ràdio 9 i Canal 9 no ha pogut ser més penosa.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.