SUPERARIA JARABA LA PROVA DE LA MÀQUINA DE LA VERITAT?

dijous, 27 de gener de 2011 · 0 comentaris

Jaraba ha assegurat a la Intersindical de forma contundent que RTVV no es tanca i que la vol forta i sanejada. Ha qualificat de mentides totes les informacions que posen en la seua boca una possible retallada de personal i ha dit textualment que “solament es tocarà el capítol de personal si no hi ha més remei”. Ha reconegut que cal fer una reestructuració de la casa. Ésta començarà després de les eleccions autonòmiques, però ha assegurat que no passa per fer acomiadaments.

CONTRACTE PROGRAMA I ERO

El Director General diu que mai no ha parlat de cap Expedient de Regulació d'Ocupació. Assegura que està “fart” de les informacions que des dels mitjans de comunicació apunten a retallades de personal i ho atribueix a la campanya electoral per a les autonòmiques. Entén la incertesa dels treballadors arran dels constants rumors i assegura que vol donar tranquil.litat a la plantilla.

José López Jaraba ha dit que no sap res d'un possible contracte-programa. Li hem assenyalat que, sense contracte-programa, més que d'estabilitat cal parlar de voluntarisme. Ha reconegut que li agradaria que la casa tinguera un contracte-programa però que no és ell el que firma els decrets ni qui legisla.

Li hem preguntat si, quan parla, ho fa a nivell personal o si les seues paraules estan avalades per qui políticament pot avalar-les. Ell ha dit que ha parlat “amb qui tenia que parlar” però no ens ha volgut dit amb qui ho ha fet. Sí ha dit que es considera “esclau de les seues paraules” i que el director general de la casa és ell.

LA REESTRUCTURACIÓ

Jaraba s'ha compromés a negociar amb els sindicats la futura reestructuració que vol escometre en la casa a partir de juny si ell continua en la direcció general. Respecte a esta “revisió”, el director general s'ha referit textualment a “millorar la gestió de departaments duplicats, incrementar la productivitat, augmentar la producció pròpia, parlar de categories laborals o reduir l'absentisme laboral”. Però ens ha insistit de nou que la revisió o reestructuració no implicarà un ERO.

Li hem assenyalat que és molt difícil negociar amb l'empresa quan demostra un sistemàtic incompliment del Conveni Col.lectiu, quan la Comissió Paritària està sota mínims i quan ens obliga a acudir sistemàticament als tribunals per defensar els més elementals drets laborals dels treballadors.

PLANTILLA I CONTRACTATS TEMPORALS

Jaraba ha dit que sempre que ell parla de plantilla es refereix a tots els treballadors(“jo no faig distincions”), i ha assegurat que “contra vent i marea, fins ara no s'ha tocat a ningú, s'està fent un gran esforç pressupostari, s'estan passant canutes per no retallar de personal” i que la “massa laboral” només es tocarà si és estrictament necessari. Preguntat sobre el que pot passar a juny ha reconegut que els treballadors d'obra que es queden sense programa poden anar al carrer, però que de cap manera està parlant de mesures “sagnants”.

SALARIS

El més rellevant és que no ha qüestionat l'aplicació de la clàusula de revisió salarial del Conveni Col.lectiu i ha afirmat que l'empresa està quantificant el que implicaria pagar un increment del 2'7 per cent sobre tot el que hem cobrat en el 2010 i si hi ha diners per a fer-ho.

També ens ha confirmat que les prestacions socials es cobraran en la nòmina de febrer i que la retallada del 5 per cent de la massa salarial es farà amb els mateixos criteris que en la Generalitat i s'aplicarà a partir de la nòmina del mes que ve.

MANIPULACIÓ

Li hem explicat que esta casa no recobrarà la credibilitat fins que no s'acabe amb la manipulació informativa, però no ha volgut entrar en el tema en considerar que la qüestió dels continguts és cosa de la seua competència.


L'EXPEDIENT DE SANZ, PARAT

El director general ha dit, respecte al cas Sanz, que l'expedient laboral de l'exsecretari general continua obert però que està parat perquè el cas està “sub iudice”. Ha dit que no pensa citar a Sanz a que vaja a declarar en l'esmentat expedient ni tampoc a les tres treballadores querellants perquè no vol fer “un judici paral.lel”. Esta secció sindical, que està personada en la causa, li ha dit que la instrucció està a punt de tancar-se i que esperem que es dicte prompte un acte de processament.

PERO, SUPERARIA JARABA LA PROVA DE LA MÀQUINA DE LA VERITAT?

Ell ha fet tot el possible per demostrar que sí, però cal ser conscients que superar la prova de la veritat tampoc ens serviria de molt perquè tots sabem que les gran decisions no les va a prendre ell, ni es van a prendre a Burjassot. Que cadascú faça la seua valoració a partir de la informació que hem donat.

L'EMPRESA RECULA, PERÒ ES QUEDA A MITJAN CAMÍ

dimecres, 26 de gener de 2011 · 0 comentaris

L'empresa va anunciar en la darrera Comissió Paritària que en la nòmina de gener llevaria a tots els treballadors tot el que han cobrat de més respecte el 2007 en concepte de Plus Conveni durant els anys 2008, 2009 i 2010. Ara, el Secretari General, Juan Prefaci, ens ha anunciat que la retallada només afectarà l'any 2010. També ens ha confirmat que este mes se'ns pagarà el Plus Transport.L'ARBITRARIETAT ES MANTÉ


No realitzar la retallada referida al 2008 i el 2009 és un pas positiu, però mantindre la corresponent al 2010 continua sent una arbitrarietat que no podem ni anem a permetre. Cas de confirmar-se amb fets el que ens ha avançat l'empresa de forma verbal, les retallades que inicialment anaven a oscil.lar entre els 120 i els 297 euros, ara ho farien entre 44 i 109 euros. Veure quadre complet per categories laborals.

Pel que fa al Plus Transport, el que hauríem de cobrar tots els treballadors a final de mes, independentment de la categoria laboral, són 387 euros. L'empresa però ha decidit arbitràriament no fer l'increment establert en Conveni i congelar-lo a preu dels anys passats en 376 euros. Naturalment, mentre no tinguem la nòmina en la mà, cal agafar-s'ho tot amb una pinça.

El cinc per cent que havien de retallar-nos de la massa salarial d'acord amb el marcat en els Pressupostos de la Generalitat, no s'aplicarà este mes.


EMILIO FERNÀNDEZ, VA MÉS LLUNY.... I JARABA PARLARÀ HUI...

Emilio Fernàndez ha arribat més lluny que Prefaci i ha assegurat als sindicats que es concentrarem ahir per la vesprada en la seu del Consell d'Administració que es pagaran tots i cadascun dels endarreriments pendents. Tractant-se d'ell però, cal agafar-s'ho amb dos pinces en compte d'una. Ara només cal saber què és el que ens diu el Director General en la reunió que tindrà la Intersindical amb ell a primeres hores de la vesprada.

L'EMPRESA HA PERDUT LA VERGONYA

dimarts, 25 de gener de 2011 · 0 comentaris

La demanda presentada per la Intersindical contra l'empresa en el Tribunal d'Arbitratge Laboral ha acabat sense conciliació i sense acord. El que hem reclamat, entre altres coses, és el pagament dels endarreriments en concepte de Plus Conveni i la correcta aplicació dels Pressupostos de la Generalitat en les nòmines del 2010. L'acte de conciliació és el primer pas abans d'acudir a la via del conflicte col.lectiu en l’Audiència Nacional.

LA MENTIDA COM EXCUSA

La demanda es va plantejar el passat 29 de desembre, però s'havia ajornat perquè l’empresa va al.legar defectes de forma. Hui ha continuat al.legant un nou defecte de forma: que la Comissió Paritària no s'ha reunit per tractar la qüestió. El que no ha dit és que no s'ha reunit perquè ella no ha volgut a pesar d'haver-li-ho demanat reiteradament.

L'empresa també ha al.legat que no reconeix l'autoritat del Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana.

El Conveni Col.lectiu estableix que és competència de la Comissió Paritària conèixer i resoldre allò que es plantege davant “l'autoritat laboral, Inspecció de Treball, Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i procediments de conflictes col.lectius...” Com pot dir ara que no reconeix el Tribunal d'Arbitratge Laboral?


AÇÒ NOMÉS ÉS EL PRINCIPI

Esta secció sindical anuncia la interposició d’un conflicte col.lectiu davant l'Audiència Nacional per exigir a l'empresa que complisca el que firma i que pague el que deu. Malauradament, sembla que no serà la darrera vegada que anem als tribunals. L'empresa ja ha anunciat que vol obligar-nos a tornar diners cobrats com a Plus Conveni durant els anys 2008,2009 i 2010 a pesar d'estar avalats per les taules salarials que ella mateixa ha firmat. També estem pendents de la retallada del cinc per cent de la massa salarial establerta en els Pressupostos de la Generalitat del 2011 i que a hores d'ara no sabem com va a aplicar-se. En la imatge, l'inspector Clouseau buscant la vergonya que ha perdut l'empresa.


PRESTACIONS SOCIALS: APROVAT EL LLISTAT PROVISIONAL DE BENEFICIARIS

dilluns, 24 de gener de 2011 · 0 comentaris

La Comissió de Prestacions Socials s’ha reunit per analitzar les sol.licituts presentades pels treballadors de RTVV, corresponents al 2010, en les categories d’ajudes a fills, per estudis i per pròtesis. De les 1.795 sol.licituts presentades (54 més que l’any passat) s’han aprovat 1.725 i s’han denegat 70.MÉS DOTACIÓ, MÉS SOL.LICITUDS

Per a enguany està previst que, en compliment del VIII Conveni Col.lectiu, augmente el fons de prestacions fins als 220.000 euros. Esta quantitat serà insuficient per a cobrir l’import total de les sol.licituts aprovades inicialment, que puja a 286.000 euros, per la qual cosa, com en altres anys, caldrà aplicar index correctors.


RECLAMACIONS


A partir de la setmana pròxima, els treballadors als quals se’ls denegue la prestació rebran una notificació amb l’exposició motivada de la negativa i tindran un termini de 15 dies naturals per subsanar errors o presentar al.legacions. La Comissió de Prestacions es reunirà pròximament per aprovar la llista definitiva de beneficiaris.

En aplicació del Reglament de Prestacions Socials i del Conveni Col.lectiu les principals raons per les quals s’han denegat les concessions han sigut: estar treballant de Cap de Secció o rang superior, no arribar a la cotització de 180 dies en el període de sol.licitut, la no homologació dels centres que imparteixen estudis d’idiomes i no presentar la documentació exigida.

A l’igual que l’any passat, la Comissió manté el critèri d’atorgar la quantitat màxima a les peticions per fills amb discapacitat física o psíquica, que tindran dret a gaudir d’una ajuda de 1.100 euros anuals, quantitat que estarà subjecta a la reducció que se’n derive d’aplicar els index correctors definitius.PLUSOS I DIETES: L'EMPRESA HA DE TORNAR EL QUE NO ÉS SEU

divendres, 21 de gener de 2011 · 0 comentaris

En l’última nòmina de desembre, l’empresa ha descomptat a alguns treballadors les quantitats que assegura que havia pagat de més durant els anys 2008, 2009 i 2010 en concepte de dietes i plusos. Es tracta d'una actuació irregular que cal recórrer.

L'EMPRESA NO TÉ LA RAÓ I, A MÉS, HO SAP

L'empresa té l'obligació de notificar personalment i amb antelació qualsevol detracció que faça en la nòmina. La comunicació pot fer-la per escrit o verbalment, però sempre de forma individual i inequívoca.
L'empresa ha actuat sense aclarir en quina base legal s'empara, sense comunicar el descompte, sense desglossar els conceptes, sense aclarir els dies en els quals s'han generat... És a dir de forma arbitrària.
Si ha existit alguna errada, l'ha comesa l’empresa, no el treballador. És l’empresa qui, suposadament, ha pagat de més de forma continuada durant estos últims anys. I hauria de saber que, fins i tot si poguera justificar els suposats deutes dels treballadors, éstos ja haurien prescrit en haver transcorregut més d'un any des que es generaren.

CAL RECLAMAR DE FORMA INDIVIDUAL

Les reclamacions sobre dietes i plusos necessàriament s'han de presentar de forma individual. El primer pas que cal donar és passar la petició pel registre d'entrada. Si la resposta de l'empresa no és satisfactòria, aleshores caldrà acudir a la via judicial. Cas de prendre esta decisió, tindrà al seu costat els nostres serveis jurídics.
Per obtindre el model de la reclamació que has de passar per registre no tens més que fer un clic ací.
Als treballadors de RTVV se’ns obri un període intens de mobilització en matèria de defensa dels llocs de treball i dels nostres salaris. Cal anar entrenant-se.

ELS TREBALLADORS NO PODEM PERMETRE'NS EL LUXE DE PERDRE EL RUMB

dijous, 20 de gener de 2011 · 0 comentaris

Ningú no sap el que pot passar els pròxims mesos, però pronostiquem que no serà res de bo. Els treballadors tenen motius de sobra per estar preocupats, però el primer èxit de l'empresa seria aconseguir que ens refugiarem en la resignació. En estes circumstàncies el nostre objectiu no pot ser altre que buscar el millor escenari per afrontar els problemes que ens venen de cara. Això passa, entre altres coses, per renovar i enfortir la representació dels treballadors i reforçar la unitat d'acció sindical.


ELECCIONS SINDICALS AVANÇADES

Des de la Intersindical considerem fonamental la convocatòria d'unes eleccions sindicals avançades. Celebrar eleccions avançades és donar la veu i el protagonisme als treballadors i una forma de renovar i reforçar la representativitat sindical. És una forma de dir-li a l'empresa que els treballadors no es resignen, que saben organitzar-se i que no dubtaran a mobilitzar-se. També és una forma de sanejar el Comité d'Empresa i dir no al transfuguisme i de posar USO davant de l'espill.

Volem que siga el Comité d'Empresa que nasca d'estes eleccions el que negocie el futur de la nostra empresa i dels seus treballadors. Estes poden ser les eleccions sindicals més importants de RTVV.

AVANÇAR EN LA UNITAT D'ACCIÓ

Som conscients de les dificultats que hi ha per rellançar la unitat sindical, però seria una vergonya que els treballadors aconseguiren unir-se per demanar unes eleccions avançades i que els sindicats no foren capaços de donar exemple caminant junts en tot allò que els uneix.

Nosaltres avancem que la Intersindical estarà sempre allà on es demane alguna reivindicació justa per als treballadors i per això anunciem la nostra decisió d'afegir-nos a les concentracions que s'han convocat tots els dimarts a l'hora de l'esmorzar.

RESTAURAR LA MAJORIA, DONAR LA VEU ALS TREBALLADORS (3ªpart)

dijous, 13 de gener de 2011 · 0 comentaris

L'opinió més generalitzada és que si l'empresa decideix fer una malifeta la farà després de les eleccions autonòmiques i abans que acabe l'estiu. Ja sabeu que si hi ha un ERO l'haurà de negociar el Comité d'Empresa. També sabeu que el Comité d'Empresa en estos moments es troba sense president, ni secretari i que no funciona ni sembla que vaja a fer-ho a curt termini. Per acabar-ho d'arredonir hi ha una divisió sindical que va molt més enllà de les lògiques i legítimes discrepàncies. Diguem-ho clar: els treballadors no es troben en les millors condicions per fer front a les emvestides de l'empresa. Nosaltres anem a proposar-vos un nou escenari.


REPRESENTACIONS DISTORSIONADES I DESCONFIANCES CONSOLIDADES

En les actuals circumstàncies no podem esperar miracles. Sobretot si tenim en compte la presència d'un trànsfuga en el Comité d'Empresa que distorsiona la representació sindical i que pot crear majories alienes a les que van avalar les urnes.

La Intersindical considera irrenunciable la unitat sindical però no ignorem les muralles de desconfiança que s'hi interposen. Com anem a negar la nostra desconfiança insalvable respecte USO si és una creació de Vicente Sanz feta per servir els seus interessos i els de l'empresa? Sobre UGT no podem generalitzar, però no podem oblidar que algun dels seus dirigents ha tingut actuacions injustificables, com ara, impedir la tramitació de la baixa del trànsfuga Gabriel Martí com a membre del Comité d'Empresa.


LES SOLUCIONS DIFÍCILS TAMBÉ SÓN SOLUCIONS

Calen mesures excepcionals per a situacions excepcionals. El temps corre massa de pressa per perdre'l en bones declaracions d'intencions. Ahir ja vos contàrem com es van desenrotllar les dos darreres reunions del Comité d'Empresa perquè vos féreu una idea de quina és la situació. Ara, la solució real passa per un nou Comité d'Empresa nascut d'unes eleccions sindicals avançades. Dit d'una altra manera: la solució passa per donar la paraula als treballadors.

Convocar eleccions avançades requereix d'un gran esforç col.lectiu. Primer cal que una tercera part de tots els treballadors demanen la celebració d'una assemblea per a revocar els membres de l'actual Comité d'Empresa i després que en l'esmentada assemblea vote a favor de la revocació la majoria de tots els electors de forma personal, lliure, directa i secreta.

Reconeixem la dificultat de la proposta, però segur que paga la pena donar als treballadors l'opció d'elegir el millor Comité d'Empresa per fer front a la crisi que patim.


UNA TASCA COL.LECTIVA

La iniciativa de fer unes eleccions sindicals avançades no la pot assolir un sindicat en solitari. Per això fem una crida per reflexionar sobre esta eixida. Una crida als treballadors i als sindicats, però sense amagar que ens dirigim més a uns sindicats que a altres. Concretament, ens dirigim als sindicats que aposten per conformar una acció sindical d'esquerres, en defensa dels treballadors i no de l'empresa com fa USO.

PER QUÈ EL COMITÉ D'EMPRESA HA ACABAT COM EL ROSARI DE L'AURORA (2ona. part)

dimecres, 12 de gener de 2011 · 0 comentaris

VICENTE SANZ I LA GRAN EVASIÓ D'USO

El 11 de març del 2010 es va reunir el Comité d'Empresa. Entre els seus punts n'hi havia un que tractava sobre la denúncia de tres periodistes contra Vicente Sanz i un altre plantejat per CGT en el qual es demanava la destitució del Secretari del Comité d'Empresa, Víctor Sánchez.

Sobre el punt referit a Vicente Sanz hi havia dos postures clares. La Intersindical, CCOO i CGT demanaven la seua destitució definitiva del càrrec i l'obertura d'un expedient disciplinari contra ell. Per la seua part, USO i UGT van centrar les seues intervencions en la presumpció d'innocència de Vicente Sanz. La Intersindical també va plantejar la possibilitat que el Comité d'Empresa es personara en la causa contra Sanz.

La reunió fou molt tensa i arribà un moment en què el Secretari se'n va anar. Després, va tornar. A continuació fou USO en bloc la que se n'anà. Aleshores, el Secretari, conscient de que podia prosperar la seua destitució gràcies als vots de la Intersindical, CCOO i CGT, va abandonar la reunió amb l'objectiu d'evitar l'existència de quorum. Que és el que passà. La reunió, es va quedar a mitges i no pogué continuar.

DE LA GRAN EVASIÓ AL TONGO

El 18 de maig es convocà una nova reunió del Comité d'Empresa per a elegir els membres dels tribunals de pràctiques. La Intersindical, CCOO i CGT proposarem que abans d'encetar este punt acabarem els que restaven pendents. És a dir, els referits a Vicente Sanz i la destitució del Secretari. El president en funcions, el trànsfuga Gabriel Martí, i el Secretari, Víctor Sánchez, fent ostentació d'un injustificable autoritarisme, es van negar a que es tractaren. Entre altres coses perquè eixe dia faltaven alguns delegats d'USO i els tres sindicats esmentats teníem una clara majoria.

A continuació, es va passar a tractar l'elecció dels membres dels tribunals de pràctiques. Nosaltres, CCOO i CGT tornarem a coincidir novament a l'hora de denunciar el procés de selecció dels tribunals i vam proposar que el Comité d'Empresa es pronunciara en contra de la convocatòria de pràctiques. Els delegats d'USO, vist que la correlació de forces els perjudicava, van decidir anar-se'n amb l'objectiu de no lligar-se al resultat de la votació. Acte seguit, Víctor Sánchez va fer el mateix. Aconseguí el seu objectiu: la reunió, sense quorum i sense secretari, no pogué continuar.

Una setmana després, Víctor Sánchez presentà la seua dimissió com a secretari i Gabriel Martí la seua com a president en funcions. Des d'aleshores, el Comité d'Empresa no s'ha tornat a reunir.

ELS ACORDS QUE NO HA CALGUT IMPUGNAR

La Intersindical fa temps que s'ha reservat el dret a impugnar els acords del Comité d'Empresa en els quals vote Gabriel Martí en considerar que no té dret a fer-ho i així està denunciat en els tribunals. Es tracta d'una iniciativa que no ha calgut posar en marxa en cap moment ja que en tot este temps el Comité d'Empresa no ha pres cap acord que es puga considerar com a tal. Demà, seguirem l'explicació.

________________________________________________________________

1ª Part.- El que ningú no t'ha contat de l'ERO

2ª Per què el Comité d'Empresa ha acabat com el rosari de l'Aurora.

EL QUE NINGÚ NO T'HA CONTAT DE L'ERO (1ª part)

dimarts, 11 de gener de 2011 · 0 comentaris


Fins ara l'empresa no ha plantejat cap Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) però, per si de cas, cal aclarir prèviament alguna qüestió. La primera i més important és que la negociació d'un ERO la fa el Comité d'Empresa, institució que ara mateix ni te president, ni té secretari, ni funciona. La segona qüestió que heu de saber és que actualment hi ha un trànsfuga en el Comité d'Empresa i que la seua presència en este òrgan de representació altera la correlació de forces nascuda en les passades eleccions sindicals.

LA REPRESENTACIÓ SINDICAL


Les eleccions sindicals van donar 9 delegats a USO, 7 a CCOO, 3 a la Intersindical, 2 a UGT i 2 a CGT. La seua suma dona els 23 membres que formen el Comité d'Empresa de RTVV.

Posteriorment, un delegat de la Intersindical, Gabriel Martí, es va convertir en trànsfuga després d'unes maniobres molt fosques en les quals l'empresa no va quedar al marge. El resultat d'estes maniobres és que la suma dels delegats d'USO, d'UGT i de l'esmentat trànsfuga els dona la majoria absoluta que no van obtindre en les urnes.

Posar en relleu la sintonia entre USO i UGT no és cap novetat i tots hem pogut comprovar-la, per exemple, en temes com el conveni extraestutari que volien endosar-nos o en la creació de la categoria laboral dels TMA.


COM FUNCIONA UN ERO


Quan es planteja un ERO, l'empresa i el Comité d'Empresa enceten unes negociacions amb l'objectiu d'evitar o reduir els seus efectes. També es tracten les mesures necessàries per atenuar les conseqüències sobre els treballadors afectats, com ara mesures de recol.locació, formació i reciclatge per millorar l'ocupació, i possibilitar la continuïtat i viabilitat del projecte empresarial.

Les negociacions entre l'empresa i el Comité d'Empresa poden acabar en acord o en desacord. Si acaba en acord l'ERO es posa automàticament en marxa, és a dir, “es queda tot en casa”. En cas de desacord intervé l'autoritat laboral la qual dicta una resolució estimant o desestimant, en tot o en part, la sol.licitud empresarial. La diferència, per tant, no és cap ximpleria.


MÉS ENLLÀ DE LES BATALLETES SINDICALS


Estem convençuts que els treballadors estan farts de batalletes sindicals. Nosaltres hem fet el possible per a quedar al marge d'elles i així hauríem volgut continuar. De fet, queda menys d'un any per a les pròximes eleccions i a ningú sembla importar-li la inoperància del Comitè d'Empresa. El problema és que en els mesos que queden, tenint en compte la situació de l'empresa, pot succeir qualsevol cosa i els treballadors tenen dret a saber què passa i, sobre tot, tenen dret a conèixer les claus per entendre el que pot passar. I cal explicar-ho encara que això no ajude al prestigi de les organitzacions sindicals. Demà, continuem l'explicació.

______________________________________________________________

1ª El que ningú no t'ha contat de l'ERO

2ª Per què el Comité d'Empresa ha acabat com el rosari de l'Aurora.


LA COSTERA DE GENER: QUE POC DURA L'ALEGRIA EN CASA DEL POBRE !!

diumenge, 9 de gener de 2011 · 0 comentaris

L'empresa en la nòmina de desembre no ha pagat el que devia ni ha complir el que havia firmat. El més escandalós és que no ha satisfet els increments del plus conveni del 2008 i el 2009 i ha retallat de forma arbitrària el corresponent al 2010. El pitjor però, encara està per vindre perquè la nòmina de gener va a suposar una punyalada drapera.


PLUS CONVENI

L'empresa vol restar als treballadors en la nòmina de gener tots els increments salarials que van rebre en concepte de plus conveni al llarg del 2008, el 2009 i el 2010 i congelar-los en la mateixa quantitat que cobràvem el 2007. Es tracta d'una mesura completament arbitrària que converteix en paper mullat les taules salarials que la mateixa empresa va firmar i que evidentment anem a recórrer davant els tribunals. Nosaltres estem convençuts que els jutges ens donaran la raó, però mentrestant, la ganivetada no ens la lleva ningú. La retallada en la nòmina de gener per este concepte va dels 120 als 297 euros. Veure per categories laborals.

L'ALTRA RETALLADA: LA DEL 5 PER CENT

Com ja sabeu, els Pressupostos de la Generalitat del 2011 preveuen una retallada del 5 per cent de la massa salarial per a tots els treballadors de les empreses públiques. És a dir, el govern valencià pretén fer amb nosaltres el que ja va fer l'any passat amb els funcionaris. Esta mesura està pendent d'un pronunciament del Tribunal Constitucional que podria declarar les comunitats autònomes incompetents per a fer-la. De moment no sabem com s'aplicarà a RTVV l'esmentat 5 per cent, però estem parlant de quantitats que, de forma provisional i aproximada, podrien anar de 1.000 a més de 2.500 euros al llarg de tot l'any.

PLUS TRANSPORT O L'ART D'ENDOLCIR LES GANIVETADES

La nòmina de desembre va ser prou substanciosa i això ha servit a l'empresa per emmascarar allò que no ens han pagat. Les retallades previstes per a la nòmina de gener també es podrien veure emmascarades psicològicament pel pagament del plus transport que pot ajudar a fer la ganivetada més dolça. Este plus que arreplega el conveni i que es paga tots els anys al mes de gener equival, a expenses de conèixer exactament l'IPC del 2010, a uns 385 euros.

PLUSOS I DIETES

Fins ara hem parlat de conceptes que afecten a tots i cadascun dels treballadors. En la nòmina de desembre però, ja es van fer retallades individuals a tots aquells que van cobrar plusos i dietes al llarg del 2008 i 2009. L'empresa afirma que va pagar de més i ha restat en la nòmina els increments d'estos dos anys. Des de la Intersindical considerem que la mesura no s'ajusta a dret i anem a donar als afectats els arguments i el recurs corresponent perquè reclamen el que els han llevat.

QUEDA ALGUNA MALA NOTÍCIA PER A GENER?

Sí. Tenint en compte tot l'anterior el més previsible és que el pròxim pas de l'empresa siga negar-se a aplicar la clàusula de revisió salarial, una de les principals conquestes dels treballadors de RTVV i un dels pilars més importants del Conveni Col.lectiu. Ho sabrem al llarg d'este mes.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.