INFORME SINDICATURA DE COMPTES: EL LLEGAT DE PEDRO GARCÍA I VICENTE SANZ

dilluns, 27 de desembre de 2010 · 0 comentaris


L’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a 2009 dedica 45 pàgines a RTVV: com s’ha arribat a l’actual situació financera, quines són les advertències en matèria de personal, com es contracta i quines són les receptes per a este malalt terminal. No és necessari que t’ho llegeixes tot, ho hem fet per tu i ací tens un resum. L’herència de Pedro García i l’últim any de Vicent Sanz a la sala de màquines.

INDEX DEL RESUM:

1-Situació económica: de mal en pitjor.
2-Enginyeria financera: per què s'endarrereix la paga extraordinària.
3-La ruïna de les retransmisions esportives.
4- El desastre de la política de personal: Utilització incorrecta del contracte per obra. Advertències sobre el plus conveni i pactes de rodatge. Conversió de temporals en indefinits. Contractacions a dit: el joguet de Vicente Sanz.
5-Productores.
6-Publicitat.

LA PAGA DE NADAL, DESPRÉS DE NADAL PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA DE RTVV

dijous, 23 de desembre de 2010 · 0 comentaris

Per primera vegada en la història de RTVV, els treballadors cobrarem la nòmina de desembre, que inclou la mensualitat, la paga extraordinària i una part dels endarreriments, després de Nadal. L’empresa ha confirmat a esta secció sindical que fins la setmana que ve, en data per concretar, no es pagaran les nòmines.

L’empresa s’excusa en què la Generalitat no ha fet tota l’aportació econòmica i en la necessitat de complir amb els interessos dels deutes de RTVV abans de finals d’any.

L’impagament de les nòmines és una vulneració flagrant del VIII Conveni col.lectiu que, en l’article 46, estableix que la nòmina de desembre té el dia 22 com a data de venciment. L’empresa, en la Comissió Paritària del passat dia 10, tampoc no va informar els representants dels treballadors de cap modificació de la data de pagament.

Esta secció sindical s’ha dirigit per registre d’entrada al director general de RTVV, José López Jaraba, perquè pague d’immediat les nòmines. Cas que no fóra així, esta secció sindical prendrà les mesures oportunes per assegurar els drets dels treballadors en temps i forma. De fet, el pròxim 29 de desembre el Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana vorà el recurs presentat per la Intersindical per exigir el pagaments de tots els endarreriments que s’adeuten als treballadors des de l’any 2008.

CINISME I EXCUSES DE MAL PAGADOR

dimarts, 14 de desembre de 2010 · 0 comentaris

L'empresa ha justificat la decisió de rebaixar-nos el Plus Conveni a la quantitat que cobràvem l'any 2007 argumentant que ha sigut una exigència de la Sindicatura de Comptes. Una mentida més. Les recomanacions que sistemàticament fa la Sindicatura de Comptes a la direcció de RTVV van per un altre camí ben diferent. Estos podrien ser els 10 manaments que, malauradament, l'empresa es nega a aplicar a pesar de la insistència del Síndic. I així ens van les coses....


1.- Faràs un pla de viabilitat per damunt de totes les coses. Davant l'increment de les pèrdues i el dèficit la Sindicatura recomana “un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir l'estructura patrimonial i financera, considerant entre altres aspectes un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en depeses de programes i adquisició de drets i de personal ”
2.- Vigilaràs els impagaments. La Sindicatura alerta que els clients de dubtós cobrament són més dels que es declaren i que existeixen saldos difícilment recuperables.

3.- Calcularà abans de contractar. La Sindicatura de Comptes adverteix que es compren els programes sense calcular prèviament el cost total imputable i els ingressos de publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir.

4.- Utilitzaràs personal de la casa. El Síndic reitera la necessitat de contractar seguint unes normes sobre els preus que s'han de satisfer a les productores i demana que es justifique en els expedients de contractació perquè no s'utilitza personal de RTVV.

5.- Utilitzaràs la clàusula de rescissió. Quan no s'assoleix l'audiència prevista, recomana fer ús de la clàusula de rescissió contractual i no renovar els contractes, com s'ha continuat fent amb les productores amigues dels successius directors generals.

6.- Pagaràs drets d'emissió mirant la butxaca. El Síndic es molt crític amb la compra-venda de drets d'emissió d'equips com el València, el Vila-Real i el Llevant, que varen fer perdre 21 milions d'euros a RTVV en només un exercici. Adverteix, de cara al futur que els pagaments efectuats per drets d'emissió “haurien d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi hagen de satisfer i dels possibles ingressos que hom preveu obtenir”. Ja ho hem pogut comprovar amb l'emissió de la Fòrmula 1.

7.- No faràs trampa amb la contractació i utilitzaràs les borses de treball. El síndic critica la política de contractació “tant pel que fa a la no utilització de les borses de treball per a la majoria de les contractacions realitzades, com a la falta de motivació suficient de les propostes de contractació. També es recomana que l'objecte del contracte d'obra o servei es definisca amb precisió i claredat”.

8.- No enchufarás. L'empresa sobrepassa el nombre previst de personal de suport o assessorament a directius, denominat "extra-plantilla". També denuncia contractes on “no consta la documentació que acredite la titulació requerida per a poder exercir el lloc de treball, o la titulació aportada no s'ajusta a la requerida”.

9.- Catalogaràs els llocs de treball. La Sindicatura reclama que el Conveni Col.lectiu incloga els requisits i les funcions de cada lloc de treball, una reivindicació constant dels sindicats que l'empresa ignora sistemàticament..

10.- No malbarataràs la publicitat. La sindicatura constata que les tarifes de preus d'anuncis publicitaris a RTVV aprovades anualment perden la seua efectivitat al quedar minorades a conseqüència de: l'aplicació de descomptes que representen entre el 50% i 75% del preu fixat.

L'EMPRESA ES MOFA DEL CONVENI I DELS TREBALLADORS

divendres, 10 de desembre de 2010 · 0 comentaris

Estavem acostumats al lema de l'empresa de no complir el que firma i no pagar el que deu, però està vegada ha anat massa lluny. Els endarreriments que ens pagarà en la nòmina de desembre no són els que corresponen al que diu el conveni i les taules salarials aprovades. A estos incompliments cal afegir la injustificable decissió de l'empresa de rebaixar el plus conveni a la quantitat que cobràvem l'any 2007. La seua actuació, més enllà de la merma econòmica que implica, equival a dinamitar el conveni i qüestionar greument el dret a la negociació col.lectiva. La Intersindical, considera que la postura de l'empresa és una burla i una provocació i per això, a l'igual que USO i UGT s'ha negat a firmar les taules salarials que ha presentat l'empresa a la Comissió Paritària.

ARA JA NO ESTEM PARLANT DE DEUTES

Fins ara, parlavem d'uns deutes que l'empresa reconeixia però que no pagava. Ara la situació és que l'empresa ni reconeix el que ha firmat ni pensa pagar-ho. I a més, ens baixa el Plus Conveni al que cobràvem el 2007 de forma indefinida. Una actitud irresponsble que portarem als tribunals perquè tenim un conveni i unes taules signades que no s'han complit.


QUÈ ANEM A COBRAR EN CONCEPTE D'ENDARRERIMENTS?

L'empresa, accepta pagar el Fons de Compensació Extraordinari (0'5 per cent de la massa salarial) del 2008 i 2009.
També paga el 0'3 per cent del 2010 aplicat a tots els conceptes retributius llevat dels referits al Plus Conveni.
Això significa que els endarreriments que finalment cobrarem en la nòmina de desembre van dels 378 euros als 457 segons categories laborals. Veure quadre.

QUINS ENDARRERIMENTS DEIXAREM DE COBRAR?

No cobrarem l'increment del plus conveni del 2009 (entre 25 i 60 euros segons categories) i el del 2010 es retrotreu al que es cobrava en el 2007.
A més, amb les taules salarials del 2010 presentades per l'empresa i l'esmentada rebaixa del Plus Conveni enguany haurem cobrat entre 52 i 128 euros menys del que ens correspon.
D'altra banda, l'empresa ha anunciat ajustos respecte els plusos i dietes cobrades en el 2008 i el 2009

LA INTERSINDICAL APROFITA LES MENTIDES DE CAMPS PER FER UN EXPERIMENT AMB L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR UN CONTRACTE-PROGRAMA PER A RTVV

dijous, 9 de desembre de 2010 · 0 comentaris

La Intersindical ha fet un experiment amb Francisco Camps que li permet assegurar que, en contra del que diuen alguns, una mentida repetida moltes vegades no acaba convertint-se en veritat. Per a realitzar l'experiment, este sindicat ha fet dir set mentides seguides al President de la Generalitat. El resultat ha sigut que, malgrat les repeticions de les mentides, RTVV continua sense tindre un contracte-programa. Comproveu-ho:
Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"? Perdó, ho hem sentit malament, o ha dit "per responsabilitat"?....

QUIN CONTRACTE PROGRAMA?

Des de la Intersindical considerem que la millor manera de d'aclarir i garantir el futur de RTVV és l'elaboració d'un contracte programa. Però no qualsevol contracte programa, sinó un que incloga el compromís del Consell d'absorbir el deute i garantir l'estabilitat dels treballadors. Este document hauria de fer-se per consens, exigir el compliment de la Llei de Creació i establir objectius clars en matèria de gestió i producció.

Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.