ENS UNEIXEN MÉS COSES QUE ENS SEPAREN

dimecres, 28 de gener de 2009 · 0 comentaris


Divendres passat ens vam assabentar de la decisió d'Ignasi Àngel Carbonell de renunciar a la presidència del Comité d’Empresa. Es tracta d’una decisió que ha pres autònonament CCOO, però de la qual no podem ser aliens els treballadors ni els sindicats que van donar suport a la seua candidatura. La Intersindical, davant al situació d’incertesa que s’ha obert, manifesta:


1- Que l'elecció en el seu moment del President, Vicepresident i Secretari del Comité d'Empresa fou fruit d'un acord entre CCOO, Intersindical, UGT i CGT per tal d'escenificar la victòria de l'esquerra en les passades eleccions sindicals.

2- Que la Intersindical considera que l'acord continua sent més vigent que mai.

3- Coherentment amb el punt anterior, la Intersindical reafirma el seu compromís de votar per a la presidència del Comité d'Empresa el candidat que propose CCOO.

4-Que la Intersindical no entrarà en cap negociació que desvirtue l'acord original.

5- Cas que CCOO no presente candidat alternatiu, la Intersindical votarà el seu propi candidat.

6- Coherentment amb tot l'esmentat, la Intersindical no acceptarà cap vot que desvirtue l'acord original i els compromisos que el feren possible.

7- La Intersindical respecta la posició de CCOO i CGT de no firmar el VIII Conveni Col.lectiu perquè consideren que així defensaran millor els interessos dels treballadors des de fora que des de dins. Tanmateix, pensem que l'acord al que vam arribar després de les eleccions sindicals anava més enllà de la negociació del Conveni.

8- La Intersindical fa una crida a CCOO perquè reconsidere la dimissió del President del Comité d'Empresa o que presente un candidat alternatiu. Cas de no fer-ho, han de ser molt conscients que la presidència pot anar a parar a mans d'USO.

TAULES SALARIALS 2008: ELS TREBALLADORS RECUPEREM PODER ADQUISITIU

dimarts, 27 de gener de 2009 · 0 comentaris

Durant el 2008 els treballadors de RTVV no només han mantingut el poder adquisitiu, sinó que l’han millorat en vora tres punts una vegada descomptat l’IPC.
Considerem que les taules salarials del 2008 presentades per l’empresa responen a les principals reivindicacions sindicals, cosa que ens ha permés firmar hui, de forma definitiva, el VIII Conveni Col.lectiu. Del seu contingut ja hem parlat amplament. A partir d’estos moments el repte és aconseguir que s’apliquen els seus aspectes més positius i, sobretot, els referits a l’estabilitat laboral.


EL QUE HEM COBRAT

A hores d’ara ja hem cobrat l’increment del dos per cent en tots els conceptes i un altre u per cent addicional inclós en les pagues extraordinàries a través de l’increment en un terç del Complement Específic. Este increment es tornarà a produir enguany amb la qual cosa en les pagues extraordinàries cobrarem el cent per cent del complement específic. És a dir que el 2009 tindrem 14 pagues iguals.

ELS 492 EUROS QUE FALTEN PER COBRAR

El VIII Conveni manté la clàusula de revisió salarial tot i que engunay no serà d’aplicació ja que l’IPC s’ha quedat per sota dels salaris que ja hem cobrat al llarg de l’any passat.
El que si està pendent és el cobrament d’un increment del 0’5 per cent de la massa salarial que ja han cobrat els treballadors de la Generalitat i que, fins ara, l’empresa es negava a aplicar a RTVV. Este increment serà linial i equival a 116 euros per treballador.
També està pendent el plus de transport de 376’41 euros que cobrarem en la nòmina d’este mes. Els endarreriments, per tant, sumen un total de 492 euros.
Les prestacions socials s’abonaran en la nòmina de febrer.

DENUNCIEM L'EMPRESA PER NO INFORMAR-NOS DE LA CREACIÓ DEL CANAL 24 HORES

· 0 comentaris


La Intersindical presentarà demà mateix la primera una denúncia davant la Inspecció de Treball per la creació del Canal 24 hores de TVV per falta d’informació i per vulnerar l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors. Considerem que s’han produit modificacions substancials en les condicions laborals dels trebalalladors, entre altres les referides a jornada , horari, torns, remuneració, treball i rendiment i canvi de funcions. Segons l’Estatut dels Teballadors, l’empresa està obligada a encetar un procés negociador amb el Comité d’Empresa i pactar amb totes estes modificacions amb els representants dels treballadors.

JA ESTÀ BÉ D'INCOMPLIMENTS

Però, a hores d’ara, la realitat és que els representants dels treballadors ni sabem ni hem pogut pactar res. Des de la nostra secció sindical hem demanat informació fins a l’extenuació però l’empresa vulnera sistemàticament la seua obligació d’informar i recabar l’opinió dels representants dels treballadors. Una actitud que esta secció sindical no pensa consentir.
En la reunió de hui, i preguntada de nou pel Canal 24 hores, l’empresa ha dit que fins divendres no ens podia donar informació i s’ha limitat a afirmar que el nou canal afecta 70 treballadors i que els horaris van a respectar el conveni. Farts, per tant, d’esta falta de respecte, ens veiem en l’obligació de presentar una primera denúncia.

HI HA MÉS INCOMPLIMENTS, HI HAURÀ MÉS DENÚNCIES.

Malauradament, no serà la darrera vegada que ens obliguen a acudir a la Inspecció de Treball. Els reiterats incompliments del conveni col.lectiu i de la legislació laboral en matèria d’horaris del nou canal (falta de publicitat dels horaris, falta de comunicació de les modificacions per escrit, incompliment dels terminis de preavís, horaris fora de conveni, coaccions als treballadors perquè acepten horaris il.legals….) poden ser objecte d’una altra denúncia sobre la qual ja treballem.

Des d’ací volem denunciar la nefasta política laboral de RTVV, una empresa que vulnera flagrantment la legislació i que amb el seu comportament indigne i prepotent cap als treballadors només aconsegueix desmotivar-los en un projecte, com el Canal 24 hores, que hauria de ser il.lusionant i una garantia del manteniment dels llocs de treball.

NI MIREN EL QUE DIU EL CONVENI, NI ESCOLTEN ELS TREBALLADORS

dimarts, 20 de gener de 2009 · 0 comentaris

La Direcció de l’empresa vol posar en marxa en les pròximes setmanes el Canal 24 hores i preten fer-ho d’esquenes als treballadors, d’esquenes als representants sindicals, d’esquenes al l’Estatut dels Treballadors i d’esquenes al VII i VIII Conveni Col.lectiu de RTVV. Subtituir la informació i la transparència pels rumors i les imposicions és la pitjor manera de començar un projecte que hauria de ser engrescador per a tots.


EL QUE HAS DE SABER

- Qualsevol canvi d’horari d’un treballador ha d’estar anunciat, com a mínim, amb 15 dies d’antelació. Cas que no siga així, el treballador té dret a cobrar un plus de flexibilitat horària.


- Les modificacions substancials de les condicions de treball (per exemple, els horaris) s’han de comunicar per escrit. I si no és així, davant dos testimonis. A partir d’eixe moment, el treballador disposa de vint dies per impugnar el canvi d’horari. La impugnació es pot fer a través d’un acte de conciliació i, si no hi ha conciliació, davant els tribunals de justícia. En principi, un horari que no existeix al conveni i que, a més, no es comunica per escrit és nul de ple dret. Tot i això, el treballador, inicialment, ha de complir-lo i, després, impugnar-lo. Si un treballador es troba en esta situació, la Intersindical ofereix assessorament sobre els passos a donar.

- La jornada partida serà, com a màxim, d’un dia a la setmana en les jornades de 5 dies. Les jornades partides de més d’un dia a la setmana estan fora del conveni. Alguns dels horaris que s’estan oferint ( de 10 a 18 hores, de 18 a 02 hores, de 17 a 01 hores...) són il.legals. Sí que són legals les jornades partides en la setmana de treball de quatre dies (de dilluns a dijous, per exemple).

- El descans per a dinar o sopar en el dia de jornada partida no pot excedir de les dos hores.

- No firmeu res. El treballador no ha de firmar la seua acceptació de l’horari. La firma equival a acceptar una situació que pot ser il.legal.

- Les jornades que comencen a partir de les 11 hores de matí no podran excedir els sis mesos a l’any.

- L’horari a torns és legal però, en este cas, ens pareix innecessari. Un Canal 24 hores permet, millor que cap altre, realitzar horaris continuats de 7 hores en jornada fixa de matí, vesprada i nit o, cas que s’estime així, realitzar els torns únicament de nit. Únicament fa falta previsió i un adequat plantejament de la producció del Canal.

- Conciliació de la vida laboral i familiar. El vuité conveni col.lectiu ( que encara no ha entrat en vigor) preveu en l’article 25-6 la possibilitat que el treballador ajuste el seu horari per conciliar la vida laboral i familiar. Així preveu ajustar l’horari d’entrada i eixida del treball per ajustar-lo a la vida familiar o acumular una borsa d’hores que li deuria a l’empresa. Com que este dret es produirïa sempre a petició del treballador, seria incompatible amb el cobrament d’un plus de flexibilitat ja que seria el treballador el que sol.licitaria el canvi d’horari.

La Intersindical ha tornat a demanar per registre d’entrada al director general, Pedro García; el director de TVV, Anxo Quintanilla; i la directora d’informatius, Lola Johnson, una reunió per abordar esta situació. De moment, no hem rebut cap resposta. De persistir en esta postura, ens veurem obligats a denunciar la il.legalitat dels horaris i la vulneració dels drets sindicals.

L'EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A EXPLICAR ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS LES IMPLICACIONS LABORALS DE LA POSADA EN MARXA DEL CANAL 24 HORES

dimecres, 14 de gener de 2009 · 0 comentaris

La Intersindical ha demanat una entrevista a la direcció general de RTVV per sol.licitar informació sobre la posada en marxa del Canal 24 hores en qüestions com horaris, torns i perspectives de celebració de nous contractes laborals.

En la carta, dirigida al director general de RTVV, Pedro García, li fem arribar que la Intersindical està d’acord amb la creació d’un Canal 24 hores fet íntegrament amb producció pròpia però que este nou canal no pot fer-se d’esquenes als treballadors ni als seus representants en matèries que són de la seua competència.

L’Estatut dels Treballadors fixa clarament que entre les competències del comité d’empresa i de les seccions sindicals figuren qüestions com conéixer l’evolució probable de l’ocupació, la celebració de nous contractes, els canvis rellevants en l’organització del treball i la producció prevista per l’empresa.

En l’esmentada reunió la Intersindical vol demanar informació sobre esta qüestió per tal d’informar els treballadors i, alhora, fixar davant l’empresa alguns assumptes que considerem bàsics, entre ells que es prenga en consideració la voluntat del treballador i que es respecten els drets laborals recollits al conveni col.lectiu.

La Intersindical lamenta que l’empresa no haja donat informació clara i transparent als treballadors que contribuïsca a crear un bon ambient laboral i el respecte a les condicions laborals previstes en la legislació.


PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.